OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Publikujemy tu odwzorowania oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy Żyraków, jego Zastępcę, radnych g. Żyraków oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Żyraków, członków organów zarządzających osób prawnych gminy Żyraków i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta gminy Żyraków. Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

 (Wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-12
Data publikacji:2019-03-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Erazmus / mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:16865