OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Publikujemy tu odwzorowania oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy Żyraków, jego Zastępcę, radnych g. Żyraków oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Żyraków, członków organów zarządzających osób prawnych gminy Żyraków i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta gminy Żyraków. Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

 

W wersji Archiwalnej Biuletynu Informacji zapoznać się można z oświadczeniami majątkowymi za lata wcześniejsze. 

 

 

(Wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach)

Oświadczenia majątkowe - Pracownicy, dyrektorzy, kierownicy jednostek - na zakończenie kadencji

2023-08-31

Oświadczenie - Wójt Gminy Żyraków

2023-05-12

Oświadczenia majątkowe - Pracownicy, dyrektorzy, kierownicy jednostek za 2022 rok

2023-05-17

Oświadczenia majątkowe - Radni za 2022 rok

2023-05-10

Oświadczenie - Wójt Gminy Żyraków

2022-05-17

Oświadczenie - Wójt Gminy Żyraków

Oświadczenia majątkowe - Pracownicy, dyrektorzy, kierownicy jednostek za 2021 rok

2022-05-17

Oświadczenia majątkowe - Pracownicy, dyrektorzy, kierownicy jednostek za 2021 rok

Oświadczenia majątkowe - Radni za 2021 rok

2022-05-16

Oświadczenia majątkowe

Radni Gminy Żyraków za 2021 rok.

Oświadczenia majątkowe - Pracownicy, dyrektorzy, kierownicy jednostek za 2020 rok

2021-05-24

Oświadczenia majątkowe - Pracownicy, dyrektorzy, kierownicy jednostek za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe - Radni Gminy za 2020 r.

2021-05-10

Oświadczenia majątkowe - Radni Gminy za 2020 r.

Oświadczenie - Wójt Gminy Żyraków

2020-08-04

Oświadczenie - Wójt Gminy Żyraków

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-12
Data publikacji:2019-03-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Erazmus / mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:11888