Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

OGŁOSZENIE

2024-03-13

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  18 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

Proponowany porządek obrad :

Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:

1) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żyraków na lata 2023-2030.

2) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli.

3) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.

4) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.

5) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Wola     Wielka.

6) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Korzeniów.

7) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Straszęcin.

8) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LIV/630/23
z dnia 28 grudnia 2023 roku.

9) projekt Stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2023.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za rok 2023.

Sprawy bieżące.

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.  40 ze zm.).

OGŁOSZENIE

2024-02-13

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 10.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:
 3. a) realizacji zadań za 2023 rok.
 4. b) zadania na 2024 rok.
 5. c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
 6. d) mapa zagrożeń.
 7. Informacja  Komendanta OSP Gminy Żyraków:
 8. a) zagrożenia pożarowe.
 9. b) zagrożenia powodziowe.
 10. c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
 11. d) analiza wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i urządzenia do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy ze względu na zagrożenia (zestawienie samochodów OSP, roczniki, na czyim stanie są gmina/OSP, stany remiz)
 12. Opracowanie Kodeksu Etyki Radnego.
 13. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 14. Sprawy bieżące.  
 15. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

 

OGŁOSZENIE

2024-02-13

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 11.30 w budynku Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu, Zawierzbie 62a.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosku Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli w sprawie pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących.
 3. Rozpatrzenie wniosku o podjęcie działań związanych z poparciem reparacji.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodniczący Komisji 

mgr Elżbieta Drąg

OGŁOSZENIE

2024-02-13

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu o godz. 19 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2023.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy: projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2024 roku.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

OGŁOSZENIE

2024-02-13

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 1230 w budynku Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu, Zawierzbie 62a.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o organizowanym  wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz ferii zimowych.
 3. Analiza systemu dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (w tym dzieci niepełnosprawnych).
 4. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy, w tym:

1) projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

2) Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poczatkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

 1. Sprawy bieżące
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

Podstawą prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz. 40 ze zm.)

Zmiana miejsca pracy komisji

2023-12-07

UWAGA!
O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że nastąpiła zmiana miejsca posiedzenia Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu
11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13 40 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych
Rady Gminy w Żyrakowie
mgr Halina Głowacka

Ogłoszenie

2023-12-06

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11.00
w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 4. Kontrola prac zleconych przez Gminę dla GZGK.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący

     Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

Ogłoszenie

2023-12-06

O G Ł O S Z E N I E

 Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu
11 grudnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 13.20 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023 rok.
 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2024 rok.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

Ogłoszenie

2023-12-06

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek)
o godz. 1340
w  świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności komisji za 2023 r.
 4. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

  

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka 

 

UWAGA!
O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że nastąpiła zmiana miejsca posiedzenia Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu
11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13 40 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych
Rady Gminy w Żyrakowie
mgr Halina Głowacka

Ogłoszenie

2023-11-20

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  21 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie :
 • projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyraków na lata 2024-2030.
 • projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.
 • projektu uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług - zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków. 
 • projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/572/23 Rady Gminy
  w Żyrakowie z dnia 21 lipca 2023 roku.
 • projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2024 rok.
 • projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków.
 • projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 • projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr  XLI/500/22
  z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 • projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 • Informacji o stanie realizacji przez Gminę zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 • Informacji z analizy oświadczeń majątkowych.
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:6993