Zebrania wiejskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE

2022-12-06

Sołtys wsi Bobrowa zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu  12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku wielofunkcyjnym w Bobrowej.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku
 3. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży działki nr 1179 o pow. 0,07 ha należącej do mienia komunalnego gminy Żyraków.
 4. Wyrażenie zgody na służebność przejazdu, przegonu i przechodu przez działkę gminną.
 5. Informacja na temat inwestycji zrealizowanych w sołectwie Bobrowa w 2022 r. i planowanych inwestycji na 2023 r.
 6. Informacja o 150 rocznicy wybuchu epidemii cholery w miejscowości Bobrowa i podjęcie decyzji o sposobie uczczenia.
 7. Sprawy różne.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi Bobrowa

Zuzanna Janora  

OGŁOSZENIE

2022-12-06

Sołtys wsi Mokre zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 1700 w Szkole Podstawowej w Mokrem.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wyrażenie zgody na nagrywanie zebrania wiejskiego w celu sporządzenia protokołu.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawozdanie z wykonanych zadań budżetowych za 2022 rok w Mokrem oraz planowane zadania na 2023 r.
 6. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży działki nr 1621/80.
 7. Wyrażenie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu należącego do mienia komunalnego gminy Żyraków.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi  Mokre

Agnieszka Czapiga

OGŁOSZENIE

2022-11-28

Sołtys wsi Korzeniów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu  29  listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 18.00  w Budynku  Świetlicy Wiejskiej (remiza).

Porządek  Zebrania  :

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Informacja Wójta Gminy na temat realizowanych inwestycji i zadań w 2022r. oraz planowanych w 2023r.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Nadleśnictwa Tuszyma.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 18.15

Sołtys wsi Korzeniów

Agnieszka Leska

OGŁOSZENIE

2022-11-28

Sołtys wsi Góra Motyczna zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2022 r. (niedziela) o godz. 1145 w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej

Tematem zebrania będzie :

 • Otwarcie zebrania.
 • Informacja na temat inwestycji realizowanych w sołectwie Góra Motyczna w 2022 r. oraz planowanych na rok przyszły.
 • Sprawy bieżące wsi.
 • Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1200.

Sołtys  wsi Góra Motyczna

Danuta Sujdak

OGŁOSZENIE

2022-11-21

  Sołtys wsi Żyraków zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 1800 w Zespole Szkół w Żyrakowie.    

  Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Sprawozdanie z realizacji działań na terenie sołectwa Żyraków.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia części działki nr 1285/1.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia umów najmów lokalów mieszkalnych.
 5. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% w punkcie gastronomicznym Zagroda.
 6. Plan budżetu sołectwa Żyraków na 2023 rok.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1815.

Sołtys  wsi  Żyraków

Łukasz Poproch

OGŁOSZENIE

2022-11-21

Sołtys wsi Bobrowa Wola zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1800  w Świetlicy w Bobrowej Woli.

 Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Informacja na temat inwestycji realizowanych w sołectwie Bobrowa Wola w 2022 r. oraz planowane na rok przyszły.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym lokalu o godz. 1815.

                                                                                                            Sołtys  wsi  Bobrowa Wola

Aneta Jaszcz

OGŁOSZENIE

2022-05-31

Sołtys wsi Nagoszyn zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 1700 w Domu Ludowym w Nagoszynie.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia działek mienia gminnego.
 3. Informacja na temat remontów dróg: droga północna, droga Nagoszyn-Bobrowa Wola i droga kościół-cmentarz.
 4. Informacja w sprawie kontynuacji budowy chodnika przy drodze powiatowej – plany budowy chodnika od nr 1 w kierunku kościoła.
 5. Rozbudowa remizy OSP – plany i kosztorys, budowa placu zabaw.
 6. Informacja na temat działki po byłym przedszkolu.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1715.

                                                                                                  Sołtys wsi  Nagoszyn

                                                                            Stefania Grzyb

Ogłoszenie

2021-10-29

OGŁOSZENIE


Sołtys wsi Góra Motyczna zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2021 r. (niedziela) o godz. 11.45 w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej

Tematem zebrania będzie :

 1.  Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawach:
  1) sprzedaży działki nr 397/3 o pow. 0,01 ha
  2) sprzedaży działki nr 1818/5 o pow. 0,0725 ha
  3) sprzedaży działki nr 1040/3 o pow. 0,0116 ha
  4) ustanowienie służebności przejazdu
  i przechodu przez działkę ewid. 1040/4 do działki nr 1025/1
  5) sprzedaż części działki nr 1040/4.
 3. Sprawy bieżące wsi.
 4. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 12.00.

Sołtys wsi Góra Motyczna
Danuta Sujdak

OGŁOSZENIE

2021-08-03

Sołtys wsi Żyraków zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1800 w Zespole Szkół w Żyrakowie (duża hala).            

  Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Sprawozdanie z realizacji działań na terenie sołectwa Żyraków.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia części działek nr : 659/60, 590/6.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie najmów na okres powyżej 3 lat lokalów użytkowych usytuowanych w budynku na działce nr 590/7 i nr 659/13.
 5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców w sprawie usytuowania progów zwalniających ruch samochodowy.
 6. Wyrażenie opinii w sprawie uznania gruntów za mienie gromadzkie (nr działek do wglądu u Sołtysa).
 7. Informacja odnośnie składania przez mieszkańców deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
 8. Obowiązki wynikające z uchwały antysmogowej województwa podkarpackiego.
 9. Możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę kotła (projekt Czyste powietrze).
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1815.

Sołtys  wsi  Żyraków

Łukasz Poproch

OGŁOSZENIE

2021-08-03

Sołtys wsi Zawierzbie zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 10 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 1800 w domu weselnym Pana K. Wiśniowskiego.

  Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Informacja na temat zakończenia budowy Gminnego Żłobku.
 3. Informacja na temat realizacji bieżących inwestycji na terenie Zawierzbia.
 4. Plany inwestycyjne na 2022 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie zebrania.
  W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu,
  w tym samym lokalu o godz. 1815.

Sołtys  wsi  Zawierzbie

Jerzy Czerepak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-07-13
Data publikacji:2021-07-13
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:2200