Zebrania wiejskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE

2024-02-15

Sołtys wsi Nagoszyn zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 1700  w Domu Ludowym w Nagoszynie.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia działek mienia gminnego.
 3. Informacja w sprawie podziału gminy Żyraków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1715.

                                                                                                   Sołtys wsi  Nagoszyn

                                                                            Stefania Grzyb

OGŁOSZENIE

2023-12-13

OGŁOSZENIE

           Sołtys wsi Korzeniów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu  18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1700 w Remizie OSP w Korzeniowie.

 Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Głosowanie czy zebranie ma być nagrywane czy nie.
 3. Podsumowanie inwestycji wykonanych w 2023 roku oraz informacja o innych sprawach związanych z miejscowością Korzeniów.  
 4. Propozycje inwestycji na 2024 rok.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie zebrania.

 W przypadku braku frekwencji zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi  Korzeniów

Agnieszka Leska

OGŁOSZENIE

2023-12-11

OGŁOSZENIE

              Sołtys wsi Bobrowa zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu  15 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 17.00 w budynku wielofunkcyjnym w Bobrowej.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku
 3. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży działki nr 589/1 o powierzchni 0,03 ha należącej do mienia komunalnego gminy Żyraków.
 4. Wyrażenie zgody na dzierżawę części działki gminnej nr 630/1 na czas nieokreślony.
 5. Informacja na temat inwestycji zrealizowanych w sołectwie Bobrowa w 2023 r. i planowanych inwestycji na 2024 r.
 6. Sprawy różne.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie zebrania.

 W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi Bobrowa

Zuzanna Janora  

OGŁOSZENIE

2023-12-11

Ogłoszenie

Sołtys wsi Zasów zaprasza na zebranie wiejskie

które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2023 r. (niedziela) o godzinie 16.00

w Remizie OSP w Zasowie.

OGŁOSZENIE

2023-12-05

OGŁOSZENIE

            Sołtys wsi Mokre zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu
12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 1700
w Szkole Podstawowej w Mokrem.

 Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wyrażenie zgody na nagrywanie zebrania wiejskiego w celu sporządzenia protokołu.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawozdanie z wykonanych zadań budżetowych za 2023 rok w Mokrem oraz planowane zadania na 2024 r.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi Mokre

Agnieszka Czapiga

OGŁOSZENIE

2023-12-04

OGŁOSZENIE


Sołtys wsi Góra Motyczna zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2023 r. (niedziela) o godz. 11.45 w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Informacja na temat inwestycji realizowanych w sołectwie Góra Motyczna w 2023 r. oraz planowanych na rok przyszły.
 3. Sprawy bieżące wsi.
 4. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 12.00.

Sołtys wsi Góra Motyczna
Danuta Sujdak

OGŁOSZENIE

2023-11-28

Ogłoszenie

Zebranie wiejskie w miejscowości Wola Wielka

OGŁOSZENIE

2023-11-28

Ogłoszenie

Zebranie wiejskie w miejscowości Straszęcin

OGŁOSZENIE

2023-11-24

              Sołtys wsi Bobrowa Wola zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu    4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1800  w   Świetlicy w Bobrowej Woli.

  

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Głosowanie w sprawie możliwości nagrywania zebrania wiejskiego wyłączniew celu sporządzenia protokołu.
 1. Informacja na temat inwestycji realizowanych w sołectwie Bobrowa Wola w 2023 r. oraz planowane na rok przyszły.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym lokalu o godz. 1815.

 

                                                                                                            Sołtys  wsi  Bobrowa Wola

                                                                                       Aneta Jaszcz

OGŁOSZENIE

2023-11-20

  Sołtys wsi Zawierzbie zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 24 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 1800 w budynku kulturalno-oświatowym w Zawierzbiu (Żłobek).

 

  Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.  
 2. Głosowanie w sprawie możliwości nagrywania zebrania wiejskiego wyłącznie w celu sporządzenia protokołu.
 3. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych.
 4. Plany inwestycyjne na 2024 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1815.

Sołtys  wsi  Zawierzbie

             Andrzej Jachym

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-07-13
Data publikacji:2021-07-13
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:4475