Obsługa niepełnospraawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od 1 kwietnia 2012 r. Urząd Gminy w Żyrakowie zapewnia możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.


Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. 
 

W Urzędzie Gminy w Żyrakowie osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Marta Erazmus, kontakt e-mail: sekretarz@zyrakow.pl 
Urząd zapewni obsługę osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym przez nią terminie, a jeżeli nie będzie to możliwe wyznaczy inny możliwy termin. 
 

Korzystanie z pomocy tłumacza w urzędzie jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Marta Erazmus
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:4870