Ogłoszenia Żłobek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REKRUTACJA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W ŻYRAKOWIE NA ROK ŻŁOBKOWY 2022/2023

2022-02-16

Rekrutacja dzieci do żłobka na nowy rok żłobkowy 2022/23 trwać będzie od 1 marca 2022 r. (od godz. 8:00) do 31 marca 2022 r. (do godz. 16:00).


Zasady rekrutacji do żłobka oraz wnioski dostępne będą:

- na stronie internetowej www.zlobekzyrakow.pl w zakładce Dla rodzica/Rekrutacja,

- w żłobku na tablicy ogłoszeń oraz u dyrektora żłobka.

 

Wniosek z załącznikami można przesłać pocztą, drogą mailową na adres: zlobek@zyrakow.pl lub złożyć w placówce w godzinach pracy żłobka.


Zapraszamy do naszego żłobka dzieci od 5. miesięcy do lat 3
zamieszkałe na terenie Gminy Żyraków lub z okolic.

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.Informacje dodatkowe:

Postępowanie rekrutacyjne do żłobka na rok żłobkowy 2022/2023 przeprowadza się na wolne miejsca w żłobku.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do żłobka zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI o kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka
(od 1 do 31 marca 2022 r.). Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości:

- w postępowaniu rekrutacyjnym – w dniu 14 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00


Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do żłobka (w formie pisemnego oświadczenia) odbywać się będzie:

- w postępowaniu rekrutacyjnym: od 19 do 27 kwietnia 2022 r.


Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą podane do publicznej wiadomości:

- w postępowaniu rekrutacyjnym – w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2022-02-16
Data publikacji:2022-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Dyrektor Gminnego Żłobka w Żyrakowie - Aldona Kowalik
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:2415