REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 

Podstawa prawna: Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żyraków, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ), z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012 r. poz. 189 ).

 

Opis: Rejestr Instytucji Kultury

 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

 1. Rejestr ten prowadzi Urząd Gminy w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków .
 2. Złożenie dokumentów: Sekretariat poniedziałek - piątek w godzinach pracy Urzędu lub e-mail: gmina@zyrakow.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wydania odpisu z rejestru instytucji kultury można uzyskać: pok. nr 14 lub pod nr tel. 14 680 71 14.

 1. Zgodnie z § 10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
 2. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

 

 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1)  otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2)  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

 1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora ( www.bip.zyrakow.pl ).
 2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

 1. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej następuje na wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku i zgodnie z art. 1 ustawy o opłacie skarbowej od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej  można dokonywać w kasie Urzędu lub wnieść na konto:

73 9478 0000 0000 0228 2000 0030

 

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty ( chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu ). Dowód ten może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej     ( Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330 ).

Informacja o rejestrze instytucji kultury

2020-02-07

Informacja o rejestrze instytucji kultury

oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie – CKiP

Informacja o rejestrze instytucji kultury

2021-11-02

Informacja o rejestrze instytucji kultury

oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie - GBP

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2020-02-07
Data publikacji:2020-02-07
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Erazmus
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:445