Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja III

Sesja III

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2024

Uchwały III

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 19 czerwca 2024 r.

uchwała nr III/12/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania

uchwała nr III/13/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

uchwała nr III/14/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2023.

uchwała nr III/15/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • przystąpienia szkół do udziału w projekcie własnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, projekt pt. „Orientuj się!” złożony w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FEPK.07.12-IP.01-001/23 na lata 2021-2027.

uchwała nr III/16/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2023 rok.

uchwała nr III/17/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków .

uchwała nr III/18/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków .

uchwała nr III/19/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie

uchwała nr III/20/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowa

uchwała nr III/21/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin

uchwała nr III/22/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • udzielenia bonifikaty

uchwała nr III/23/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.

uchwała nr III/24/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Żyraków.

uchwała nr III/25/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków.

uchwała nr III/26/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

uchwała nr III/27/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

uchwała nr III/28/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

uchwała nr III/29/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LIV/630/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

uchwała nr III/30/24 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 czerwca 2024 r w sprawie:

 • zmiany uchwały nr LIV/631/23 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2024-07-08
Data publikacji:2024-07-08
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:159