Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2024

Oferta realizacji zadania publicznego

 W dniu 19 czerwca 2024 roku do Wójta Gminy Żyraków wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.  „Integracyjno  – sportowy piknik MDP i DDP z terenu gminy Żyraków”.

W związku z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żyrakowie http://www.bip.zyrakow.pl/
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie: http://www.gminazyrakow.pl/,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, pisemnie w sekretariacie Urzędu, listownie na adres: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, lub drogą elektroniczną: gmina@zyrakow.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2024-06-20
Data publikacji:2024-06-20
Osoba sporządzająca dokument:mgr Małgorzata Orkisz
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:981