Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2019

Do złożenia wniosku wymagane jest okazanie dowodu osobistego.

Organ gminy nie może potwierdzić tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu   osobistego na podstawie dokumentu mObywatel.

Ustawa z dnia 26 maja 2023r. o aplikacji mObywatel ( Dz.U.2023.1234)

 

 1. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o jego wydanie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę
  i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego. Tożsamość i obywatelstwo  osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, organ gminy potwierdza na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu lub na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię.
 3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 4. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców przy użyciu usługi elektronicznej  mObywatel.gov.pl.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Uwaga

Osoba powyżej 12 roku życia zobowiązana jest w terminie 30 dni  od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek,  w celu złożenia i odwzorowania podpisu oraz odcisków palców. Jeśli minie termin 30 dni-wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego musi zgłosić się wnioskodawca.

 1. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca         powiadamia   organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik składający pełnomocnictwo szczególne do dokonania jego odbioru.
 2. Do wniosku załącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie brwi, oczy - zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
  i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Do wniosku składanego za pomocą usługi elektronicznej, załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele   (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

        Fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

www.gov.pl - zdjęcie do dowodu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-06-24
Data publikacji:2019-06-24
Osoba sporządzająca dokument:mgr Lucyna Szymaszek
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:4909