Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2023

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek)
o godz. 1340
w  świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.
  3. Sprawozdanie z działalności komisji za 2023 r.
  4. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

  

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka 

 

UWAGA!
O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że nastąpiła zmiana miejsca posiedzenia Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu
11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13 40 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych
Rady Gminy w Żyrakowie
mgr Halina Głowacka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-12-06
Data publikacji:2023-12-06
Osoba sporządzająca dokument:Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:317