Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2023

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

Aby świadczyć usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z oczyszczani przydomowych, czyli usługi asenizacyjne, konieczne jest złożenie wniosku o zezwolenie:

 • osobiście do Urzędu Gminy w Żyrakowie,
 • listownie
 • elektronicznie (platforma e-PUAP)

Zezwolenie otrzymasz, jeśli:

 • dysponujesz odpowiednimi pojazdami do odbioru nieczystości
 • będziesz wywozić nieczystości tak, by nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska
 • wybrałeś stację zlewną, która będzie odbierać od ciebie nieczystości
 • nie masz zaległości podatkowych ani zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 • spełniasz wymagania, które ustanowiła Rada Gminy w Żyrakowie

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 2. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych (w oświadczeniu konieczne jest zawarcie klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.),
 3. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, (w oświadczeniu konieczne jest zawarcie klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.)
 4. dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 107 zł - opłata za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-09-27
Data publikacji:2023-09-27
Osoba sporządzająca dokument:Karolina Szerszeń
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:578