Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2023

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 20 września 2023 roku (środa) o godz. 12.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków.
  3. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.
  4. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.
  5. Przygotowanie do okresu zimowego i odśnieżania dróg gminnych i powiatowych.
  6. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Żyraków.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-09-13
Data publikacji:2023-09-13
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:444