Komunikat nr 1 / 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2023

Komunikat nr 1/2023 

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 lipca 2023

o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rowoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030

 Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r., poz.  1259) Wójt Gminy Żyraków ogłasza, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy w Żyrakowie w dniu 18 maja 2023 r. podjęła uchwałę Nr XLV/549/23 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 .

§2.

Treść Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żyraków http://bip.zyrakow.pl/download/Strategia%20rozwoju%20ponadlokalnego%20Dorzecze%20Wisloki%20na%20lata%202022-2030.pdf  oraz na stronie internetowej Gminy Żyraków pod adresem: https://gminazyrakow.pl/wp-content/uploads/2023/07/Strategia-rozwoju-ponadlokalnego-Dorzecze-Wisloki-na-lata-2022-2030.pdf

§. 3.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2021-2030 będzie stosowana od dnia 27.06.2023 r.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-07-13
Data publikacji:2023-07-13
Osoba sporządzająca dokument:Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:551