O G Ł O S Z E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2023

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok oraz sprawozdań finansowych.
  3. Sprawy bieżące, w tym omówienie :

1) Raportu o stanie gminy Żyraków za 2022 rok.

2) Rocznego Sprawozdania monitoringowego z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.

3) Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrakowie za rok 2022.

  1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w
Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.  40 ze zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-06-07
Data publikacji:2023-06-07
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:448