Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 99/2024

Zarządzenie AO.0050.99.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

16 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 99/2024

Petycja z dnia 11-07-2024

16 lipca 2024
Czytaj więcej o: Petycja z dnia 11-07-2024

Informacja meteo z dnia 16-07-2024

16 lipca 2024
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 16-07-2024

Informacja meteo z dnia 11-07-2024

Informacja meteo z dnia 11-07-2024

11 lipca 2024
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 11-07-2024

Zarządzenie 92/2024

Zarządzenie AO.0050.92.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

10 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 92/2024

Zarządzenie 91/2024

Zarządzenie AO.0050.91.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

10 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 91/2024

Zarządzenie 87/2024

Zarządzenie AO.0050.87.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

10 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 87/2024

Zarządzenie 98/2024

Zarządzenie AO.0050.98.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego.

10 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 98/2024

Zarządzenie 88/2024

Zarządzenie AO.0050.88.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z  których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

10 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 88/2024

Obwieszczenie IiGK.6733.3.2024

Obwieszczenie

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia..

9 lipca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK.6733.3.2024