Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 47/2023

Zarządzenie AO.0050.47.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 47/2023

Zarządzenie 48/2023

Zarządzenie AO.0050.48.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn.: "budowa budynku wielofunkcyjnego w Mokrem"

15 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 48/2023

Obwieszczenie IiGK.6220.8.2022

Obwieszczenie

"Budowa betoniarnii, w skład której wchodzi: budowa budynku produkcyjnego z węzłem betoniarskim, budowa silosów magazynowych..."

15 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK.6220.8.2022

Zarządzenie 46/2024

Zarządzenie AO.0050.46.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Sadowskiej, Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie

12 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 46/2024

Zarządzenie 45/2024

Zarządzenie AO.0050.45.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Dyrektora Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie

11 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 45/2024

Zarządzenie 44/2024

Zarządzenie AO.0050.44.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie

10 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 44/2024

WNIOSEK O WYPŁATĘ DIETY

dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek  samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024r.

9 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: WNIOSEK O WYPŁATĘ DIETY

Zapytanie ofertowe "Sprzedaż lub dostawa i posadzenie drzew i krzewów"

Zapytanie ofertowe

"Sprzedaż lub dostawa i posadzenie drzew i krzewów"

9 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe "Sprzedaż lub dostawa i posadzenie drzew i krzewów"

Uchwała Nr 10

Uchwała Nr 10

Gminnej Komisji Wyborczej w Żyrakowie

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

9 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 10

Informacja RZ.ZUZ.4210.100.2024.MW

Informacja

w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

9 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Informacja RZ.ZUZ.4210.100.2024.MW