Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2022-12-07

O G Ł O S Z E N I E

 Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 7.00 w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pok. nr 17.

  Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 r.
 4. Kontrola dochodów gminy ze sprzedaży mienia komunalnego i udzielone bonifikaty.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2022-11-28

         Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach :
 3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2023 rok.
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 5. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żyraków.
 6. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 7. uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”.
 8. dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 9. zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 10. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie polegające na zakupie węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.
 11. zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 12. Analiza projektu budżetu gminy na 2023 rok.
 13. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2022-11-28

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 roku (czwartek)  o godz. 13.45  w  Centrum Kultury i Promocji
w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok.
 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2022-11-28

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza działalności szkół, przedszkoli, żłobka w roku 2022/2023 – zagrożenia w szkołach.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności komisji za 2022 r.
 5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 6. Sprawy bieżące
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2022-11-28

Informuję, że wznowienie (po przerwie) posiedzenia Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie rozpoczętego 21 listopada br. odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2022-11-28

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 13.30 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji na 2023 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 r.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2022-11-14

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy  w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola doraźna w sprawie funkcjonowania GZGK w Żyrakowie, zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/472/22 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 27 października 2022 r.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 ze zm.)

O G Ł O S Z E N I E

2022-11-14

Informuję, że wznowienie (po przerwie) posiedzenia Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie rozpoczętego 29 września br. odbędzie się w dniu  21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12.45 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2022-10-20

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 1300 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków;
 • Informacja ostanie realizacji przez gminę Żyraków zadań oświatowych w roku szk. 2021/22
 1. Sprawy bieżące
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2022-09-23

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola GZGK (kontrola w terenie).
 3. Kontrola działalności hali sportowej w Żyrakowie za 2021 rok.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:4654