Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przebudowa oświetlenia w szkole w Straszęcinie

29 marca 2023
Czytaj więcej o: Przebudowa oświetlenia w szkole w Straszęcinie

Informacja meteo z dnia 27-03-2023

Informacja meteo

z dnia 27.03.2023

27 marca 2023
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 27-03-2023

Informacja

Informujemy, że od dnia 28.03.2023r. do odwołania

KASA urzędu będzie czynna
w godz. od 7.30 do 11.30

27 marca 2023
Czytaj więcej o: Informacja

Obwieszczenie z dnia 26.03.2023

Obwieszczenie
Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 marca 2023r.

o wynikach wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Zawierzbie

 
26 marca 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 26.03.2023

Obwieszczenie z dnia 26.03.2023

Obwieszczenie
Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 marca 2023r.

o wynikach wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Zawierzbie

26 marca 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 26.03.2023

Zarządzenie 47/2023

Zarządzenie AO.0050.47.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołeckiej Komisji Wyborczej Nr 13 w Zawierzbiu

23 marca 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 47/2023

Zarządzenie 48/2023

Zarządzenie AO.0050.48.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia AO.0050.114.2022 Wójta Gminy Żyraków z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Zawierzbia

 
23 marca 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 48/2023

Zarządzenie 48/2023

Zarządzenie AO.0050.48.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia AO.0050.114.2022 Wójta Gminy Żyraków z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Zawierzbia

23 marca 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 48/2023

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się  w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz.  15.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2. Ślubowanie radnego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. LIFE IP Pomoc Techniczna – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”.
  4. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

        Maria Bodzioch

23 marca 2023
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Decyzja GN.6820.11.1.2022.AK

Decyzja
"postanawiam uznać za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid: 663/4 o pow. 0,2253 ha..."

23 marca 2023
Czytaj więcej o: Decyzja GN.6820.11.1.2022.AK