Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1430 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  2. Sprawy bieżące, w tym:

Informacja na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żyraków.

  1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

  

 

 

23 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Obwieszczenie z dnia 16.04.2019

Obwieszczenie


Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Dla przedsięwzięcia pod nazwą "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) "Wola Żyrakowska II" udokumentowanego w obrębie działek..."

 

16 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 16.04.2019

Obwieszczenie z dnia 15.04.2019

Obwieszczenie

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.04.2019 r.

15 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 15.04.2019

Postanowienie Nr 157/2019

Postanowienie Nr 157/2019

Komisarza Wyborczego w Rzeszowie

15 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Postanowienie Nr 157/2019

Protokół Nr IV/2019

15 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr IV/2019

Zarządzenie 37/2019

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 37/2019

11 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 37/2019

Komunikat

Komunikat
z dnia: 09-04-2019 r.

9 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Komunikat

Zarządzenie 36/2019

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 36/2019

9 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 36/2019

Ewidencja ludności

Kiedy musisz się zameldować

  • jeśli mieszkasz w konkretnym miejscu, pod oznaczonym adresem i chcesz tam mieszkać na stałe - musisz się tam zameldować na pobyt stały,
  • jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres Twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) - musisz się tam zameldować na pobyt czasowy,
  • musisz się zameldować najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
     
5 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Ewidencja ludności

Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego

Kto musi, a kto może mieć dowód osobisty
Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce. Dowód może mieć również osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).

5 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego