Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie IiGK.6720.1.2022

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia VIII. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK.6720.1.2022

Obwieszczenie IiGK.6721.1.2022

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków w miejscowości Wola Żyrakowska

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK.6721.1.2022

Zarządzenie 33a/2022

Zarządzenie AO.0050.33a.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych za 2022 rok.

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 33a/2022

Zarządzenie 45/2022

Zarządzenie AO.0050.45.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 45/2022

Zarządzenie 44/2022

Zarządzenie AO.0050.44.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniów

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 44/2022

Zarządzenie 42/2022

Zarządzenie AO.0050.42.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie za 2021 r.

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 42/2022

Zarządzenie 43/2022

Zarządzenie AO.0050.43.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za 2021 r.

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 43/2022

Zarządzenie 39/2022

Zarządzenie AO.0050.39.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żyraków sprawozdania finansowego Gminy Żyraków za 2021 rok

13 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 39/2022

Obwieszczenie z dnia 12-05-2022

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Wydobywanie kopliny ze złoża kruszywa naturalnego Wola Żyrakowska V..."

13 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 12-05-2022

Protokół Nr XXXV/2022

13 maja 2022
Czytaj więcej o: Protokół Nr XXXV/2022