Zebrania wiejskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE

2022-05-31

Sołtys wsi Nagoszyn zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 1700 w Domu Ludowym w Nagoszynie.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia działek mienia gminnego.
 3. Informacja na temat remontów dróg: droga północna, droga Nagoszyn-Bobrowa Wola i droga kościół-cmentarz.
 4. Informacja w sprawie kontynuacji budowy chodnika przy drodze powiatowej – plany budowy chodnika od nr 1 w kierunku kościoła.
 5. Rozbudowa remizy OSP – plany i kosztorys, budowa placu zabaw.
 6. Informacja na temat działki po byłym przedszkolu.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1715.

                                                                                                  Sołtys wsi  Nagoszyn

                                                                            Stefania Grzyb

Ogłoszenie

2021-10-29

OGŁOSZENIE


Sołtys wsi Góra Motyczna zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2021 r. (niedziela) o godz. 11.45 w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej

Tematem zebrania będzie :

 1.  Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawach:
  1) sprzedaży działki nr 397/3 o pow. 0,01 ha
  2) sprzedaży działki nr 1818/5 o pow. 0,0725 ha
  3) sprzedaży działki nr 1040/3 o pow. 0,0116 ha
  4) ustanowienie służebności przejazdu
  i przechodu przez działkę ewid. 1040/4 do działki nr 1025/1
  5) sprzedaż części działki nr 1040/4.
 3. Sprawy bieżące wsi.
 4. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 12.00.

Sołtys wsi Góra Motyczna
Danuta Sujdak

OGŁOSZENIE

2021-08-03

Sołtys wsi Żyraków zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1800 w Zespole Szkół w Żyrakowie (duża hala).            

  Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Sprawozdanie z realizacji działań na terenie sołectwa Żyraków.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia części działek nr : 659/60, 590/6.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie najmów na okres powyżej 3 lat lokalów użytkowych usytuowanych w budynku na działce nr 590/7 i nr 659/13.
 5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców w sprawie usytuowania progów zwalniających ruch samochodowy.
 6. Wyrażenie opinii w sprawie uznania gruntów za mienie gromadzkie (nr działek do wglądu u Sołtysa).
 7. Informacja odnośnie składania przez mieszkańców deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
 8. Obowiązki wynikające z uchwały antysmogowej województwa podkarpackiego.
 9. Możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę kotła (projekt Czyste powietrze).
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1815.

Sołtys  wsi  Żyraków

Łukasz Poproch

OGŁOSZENIE

2021-08-03

Sołtys wsi Zawierzbie zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 10 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 1800 w domu weselnym Pana K. Wiśniowskiego.

  Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Informacja na temat zakończenia budowy Gminnego Żłobku.
 3. Informacja na temat realizacji bieżących inwestycji na terenie Zawierzbia.
 4. Plany inwestycyjne na 2022 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie zebrania.
  W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu,
  w tym samym lokalu o godz. 1815.

Sołtys  wsi  Zawierzbie

Jerzy Czerepak

OGŁOSZENIE

2021-07-26

 ZEBRANIE WIEJSKIE

Sołtys sołectwa zaprasza mieszkańców Mokrego

na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się dnia 2 sierpnia (poniedziałek) o godzinie 1900

w Szkole Podstawowej w Mokrem.

 Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności sołtysa za okres od ostatniego Zebrania Wiejskiego. Informacje dotyczące budowy sali gimnastycznej z zapleczem dla stowarzyszeń w Mokrem.
 5. Sprawozdanie z działalności wykonanych zadań przez Gminę.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży działki numer 1752 położonej w miejscowości Mokre należącej do Mienia Komunalnego Gminy Żyraków;
 • wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży działki numer 1621/56 położonej w miejscowości Mokre należącej do Mienia Komunalnego Gminy Żyraków;
 • wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia służebności przejazdu przez działki numer 122/8, 1716 i 1721 należących do Mienia Komunalnego Gminy Żyraków na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 154/1 położonych w miejscowości Mokre
 • wyrażenia opinii dotyczącej uznania gruntów działek numer 1699, 1701, 1703, 1704, 1705,1706,1707, 1708, 1710, 1712, 4/2 obręb Mokre na dzień 5 lipca 1963 r. za mienie gromadzkie.
 1. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie  się w tym samym dniu, w tym samym lokalu  o godz. 1915.

Sołtys wsi Mokre

Agnieszka Czapiga

OGŁOSZENIE

2021-07-19

Sołtys wsi Nagoszyn zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 1700 w Domu Ludowym w Nagoszynie.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia działek mienia gminnego.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek będących w samoistnym posiadaniu gminy Żyraków.
 4. Informacja na temat remontów dróg: droga północna i droga Nagoszyn-Bobrowa Wola.
 5. Informacja na temat budowy sieci wodociągowej.
 6. Dokończenie budowy chodnika od szkoły w kierunku Nagoszyn Wola.
 7. Plany budowy chodnika od nr 1 w kierunku kościoła.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi  Nagoszyn

Stefania Grzyb

OGŁOSZENIE

2021-07-19

 Sołtys wsi Bobrowa Wola zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu    26 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1800  w   Świetlicy w Bobrowej Woli.

 Tematem zebrania będzie :

 • Otwarcie zebrania.
 • Wyrażenie opinii w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek będących
  w samoistnym posiadaniu gminy Żyraków.
 • Informacja na temat inwestycji realizowanych w sołectwie Bobrowa Wola.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym lokalu o godz. 1815.

OGŁOSZENIE

2021-07-13

ZEBRANIE WIEJSKIE

Sołtys sołectwa zaprasza mieszkańców Straszęcina

na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się  dnia 18 lipca 2021 roku  o godz. 17:00 (niedziela)
w Szkole Podstawowej  w Straszęcinie

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności sołtysa za okres od poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności wykonanych zadań przez Gminę.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • podjęcia opinii przez Zebranie Wiejskie dotyczącej sprzedaży działki
  o numerze ewidencyjnym nr 48/3 położonej
  w Straszęcinie, stanowiącej własność Gminy Żyraków;
 • podjęcia opinii przez Zebranie Wiejskie dotyczącej ustanowienia służebności przejazdu przez działkę o numerze ewidencyjnym nr 518 położonej w Straszęcinie stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków , na rzecz działki numer 517/2 położonej w Straszęcinie należącej do osoby fizycznej;
 • podjęcia opinii przez Zebranie Wiejskie dotyczącej sprzedaży części działki o numerze ewidencyjnym nr 696/134 położonej
  w Straszęcinie, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków;
 • podjęcia opinii przez Zebranie Wiejskie dotyczącej sprzedaży działki o numerze ewidencyjnym nr 975 o pow. 0,0925 ha  położonej
  w Straszęcinie, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków;
 • podjęcia opinii przez Zebranie Wiejskie dotyczącej dzierżawy na czas nieokreślony części działki o numerze ewidencyjnym nr 684/101 położonej w Straszęcinie, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków z przeznaczeniem na garaż blaszany;
 • podjęcia opinii przez Zebranie Wiejskie w sprawie dotyczącej uznania gruntów działek 128, 663/4 obręb Straszęcin na dzień 5 lipca 1963 r. za mienie gromadzkie.
 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie zebrania.

Przewodniczący zebrania

Andrzej Wielgos

OGŁOSZENIE

2021-07-13

Sołtys wsi Góra Motyczna zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 18 lipca 2021 r. (niedziela) o godz. 1145  w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej

Tematem zebrania będzie :

 • Otwarcie zebrania.
 • Wyrażenie opinii w sprawie wykupu gruntów gminnych.
 • Sprawy bieżące wsi.
 • Zakończenie zebrania.

 W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1200.

Sołtys  wsi  Góra Motyczna

 Danuta Sujdak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-07-13
Data publikacji:2021-07-13
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:1228