Zebrania wiejskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE

2021-07-19

Sołtys wsi Nagoszyn zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 1700 w Domu Ludowym w Nagoszynie.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia działek mienia gminnego.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek będących w samoistnym posiadaniu gminy Żyraków.
 4. Informacja na temat remontów dróg: droga północna i droga Nagoszyn-Bobrowa Wola.
 5. Informacja na temat budowy sieci wodociągowej.
 6. Dokończenie budowy chodnika od szkoły w kierunku Nagoszyn Wola.
 7. Plany budowy chodnika od nr 1 w kierunku kościoła.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi  Nagoszyn

Stefania Grzyb

OGŁOSZENIE

2021-07-19

 Sołtys wsi Bobrowa Wola zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu    26 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1800  w   Świetlicy w Bobrowej Woli.

 Tematem zebrania będzie :

 • Otwarcie zebrania.
 • Wyrażenie opinii w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek będących
  w samoistnym posiadaniu gminy Żyraków.
 • Informacja na temat inwestycji realizowanych w sołectwie Bobrowa Wola.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym lokalu o godz. 1815.

OGŁOSZENIE

2021-07-13

ZEBRANIE WIEJSKIE

Sołtys sołectwa zaprasza mieszkańców Straszęcina

na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się  dnia 18 lipca 2021 roku  o godz. 17:00 (niedziela)
w Szkole Podstawowej  w Straszęcinie

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności sołtysa za okres od poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności wykonanych zadań przez Gminę.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • podjęcia opinii przez Zebranie Wiejskie dotyczącej sprzedaży działki
  o numerze ewidencyjnym nr 48/3 położonej
  w Straszęcinie, stanowiącej własność Gminy Żyraków;
 • podjęcia opinii przez Zebranie Wiejskie dotyczącej ustanowienia służebności przejazdu przez działkę o numerze ewidencyjnym nr 518 położonej w Straszęcinie stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków , na rzecz działki numer 517/2 położonej w Straszęcinie należącej do osoby fizycznej;
 • podjęcia opinii przez Zebranie Wiejskie dotyczącej sprzedaży części działki o numerze ewidencyjnym nr 696/134 położonej
  w Straszęcinie, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków;
 • podjęcia opinii przez Zebranie Wiejskie dotyczącej sprzedaży działki o numerze ewidencyjnym nr 975 o pow. 0,0925 ha  położonej
  w Straszęcinie, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków;
 • podjęcia opinii przez Zebranie Wiejskie dotyczącej dzierżawy na czas nieokreślony części działki o numerze ewidencyjnym nr 684/101 położonej w Straszęcinie, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków z przeznaczeniem na garaż blaszany;
 • podjęcia opinii przez Zebranie Wiejskie w sprawie dotyczącej uznania gruntów działek 128, 663/4 obręb Straszęcin na dzień 5 lipca 1963 r. za mienie gromadzkie.
 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie zebrania.

Przewodniczący zebrania

Andrzej Wielgos

OGŁOSZENIE

2021-07-13

Sołtys wsi Góra Motyczna zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 18 lipca 2021 r. (niedziela) o godz. 1145  w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej

Tematem zebrania będzie :

 • Otwarcie zebrania.
 • Wyrażenie opinii w sprawie wykupu gruntów gminnych.
 • Sprawy bieżące wsi.
 • Zakończenie zebrania.

 W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1200.

Sołtys  wsi  Góra Motyczna

 Danuta Sujdak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-07-13
Data publikacji:2021-07-13
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:55