Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zawiadomienie GN.6820.11.2.2022.AK

2023-01-26

Starosta Dębicki

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zasów gm. Żyraków, oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków jako działki  o nr ewid. 12 o pow. 0,10 ha, 15 o pow. 0,04 ha, 26 o pow. 0,23 ha, 27 o pow. 0,08 ha, 31 o pow. 0,05 ha, 56 o pow. 0,03 ha, 60 o pow. 0,07 ha, 70 o pow. 0,06 ha, 82 o pow. 0,06 ha, 86 o pow.0,03 ha, 94 o pow. 0,14 ha, 110 o pow. 0,05 ha, 134 o pow. 0,03 ha, 135 o pow. 0,09 ha, 137 o pow. 0,02 ha, 147 o pow. 0,01 ha, 149 o pow. 0,07 ha, 157 o pow. 0,18 ha, 161 o pow. 0,09 ha, 191 o pow. 0,04 ha, 209 o pow. 0,12 ha, 210 o pow. 0,04 ha, 214 o pow. 0,03 ha, 222 o pow. 0,10 ha, 234 o pow. 0,05 ha, 253 o pow. 0,12 ha, 262 o pow. 0,12 ha, 263 o pow. 0,15 ha, 273 o pow. 0,13 ha, 277 o pow. 0,10 ha, 287 o pow. 0,09 ha, 301 o pow. 0,03 ha, 302 o pow. 0,08 ha, 303 o pow. 0,04, 307 o pow. 0,05 ha, 311 o pow. 0,07 ha, 315 o pow. 0,11 ha, 347 o pow. 0,06 ha, 381 o pow. 0,11 ha, 382 o pow. 0,11 ha, 416 pow. 0,04 ha, 445 o pow. 0,07 ha, 1064 o pow.  0,34 ha, 1590 o pow. 0,06 ha, 1720 o pow. 0,01 ha, 1767 o pow. 0,01 ha, 2242 o pow. 0,22 ha, 2247 o pow. 0,01 ha, 23/2 o pow. 0,02 ha, 25/2 o pow. 0,03 ha, 32/2 o pow. 0,02 ha, 37/2 o pow. 0,03 ha, 43/2 o pow. 0,01 ha, 285/1 o pow. 0,04 ha, 379/1 o pow. 0,0006 ha, 379/2 o pow. 0,12 ha, 415/1 o pow. 0,0016 ha, 415/2 o pow. 0,09 ha, 440/1 o pow. 0,05 ha, 1672/2 o pow. 0,02 ha, 1823/3 o pow. 0,13 ha, 1823/4 o pow. 0,01 ha, 1823/5 o pow. 0,32 ha.       

Zawiadomienie GN.6820.11.3.2022.AK

2023-01-26

Starosta Dębicki

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Korzeniów gm. Żyraków, oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków jako działki  o nr ewid. 713/3 o pow. 0,05 ha, 1213/1 o pow. 0,08 ha, 1213/2 o pow. 0,22 ha.

Zawiadomienie GN.6820.11.4.2022.AK

2023-01-26

Starosta Dębicki

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Bobrowa Wola gm. Żyraków, oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków jako działki  o nr ewid. 1416/1 o pow. 0,06 ha, 1490/2 o pow. 0,06 ha, 1492/3 o pow. 0,02 ha, 1530/47 o pow. 0,27 ha, 1549/2 o pow.0,08 ha, 1631/21 o pow.0,16 ha, 1712/1 o pow. 0,20 ha, 1712/2 o pow. 0,06 ha, 1713 o pow. 0,20 ha, 1714 o pow.,06 ha, 1715 o pow.0,32 ha, 1716 o  pow. 0,27 ha, 1717 o pow.0,13 ha, 1644 o pow. 0,02 ha.

Zawiadomienie GN.6820.11.5.2022.AK

2023-01-26

Starosta Dębicki

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Mokre gm. Żyraków, oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków jako działki  o nr ewid. 1699 o pow. 0,16 ha, 1701 o pow. 0,15 ha, 1703  o pow. 0,21 ha, 1704 o pow. 1,15 ha, 1705 o pow. 0,56 ha, 1706 o pow. 0,15 ha, 1707 o pow. 0,16 ha, 1708 o pow. 0,72 ha, 1710 o pow. 0,31 ha, 1712 o pow. 0,12 ha, 4/2 o pow. 0,01 ha, 1006/1 o pow. 0,66 ha. 

Zawiadomienie GN.6820.11.6.2022.AK

2023-01-26

Starosta Dębicki

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żyraków gm. Żyraków, oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków jako działki  o nr ewid. 451/1 o pow. 0,02 ha, 451/2 o pow. 0,06 ha, 475 o pow. 021 ha, 1378/4 o pow. 0,0086 ha.

Obwieszczenie 25-01-2023

2023-01-25

Obwieszczenie Starosty Dębickiego

o wydaniu decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Żyraków.”

Zawiadomienie Starosty Dębickiego

2023-01-24

Zawiadomienie

Starosty Dębickiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Straszęcin gm. Żyraków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działkę  o nr ewid. 663/4 o pow. 0,2253 ha i 128 o pow. 0,03.

Obieszczenie RDOŚ Rzeszów

2023-01-23

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie RZ.ZUZ.2.4210.293.2022.HK

2023-01-20

Zawiadomienie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle

w sprawie wniosku złożonego przez Pełnomocnika SELECTRO...

Zawiadomienie IiGK.6220.20.2022

2023-01-19

Zawiadomienie

"Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego ŻYRAKÓW-SKÓRA w granicach projektowanego obszaru górniczego ŻYRAKÓW-SKÓRA 1.."

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:21184