Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie z dnia 22.09.2020

2020-09-22

Obwieszczenie

"Budowa sali gimnastycznej, zaplecza socjalnego, wbudowanego garażu wraz z instalacjami (elektryczną, centralnego ogrzewania, wodociągową, gazową...)"

Obwieszczenie z dnia 21.09.2020

2020-09-21

Obwieszczenie

o udzieleniu Gminie Czarna pozwolenia wodnoprawnego z dnia 1 września 2020 na wykonanie nowego obiektu budowlanego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Grabinka...

Obwieszczenie z dnia 17.09.2020

2020-09-17

Obwieszczenie

o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i eksploatacja Zakładu przeróbczego kruszywa oraz Mobilnego węzła betoniarskiego..."

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2020-09-15

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zawiadomienie z dnia 08.09.2020

2020-09-08

Zawiadomienie

"Budowa parkingu naczep samochodowych z budynkiem serwisowym" planowanego do realizacji w Górze Motycznej...

Obwieszczenie z dnia 03.09.2020

2020-09-08

Obwieszczenie

"Instalacja do powierzchniowej obróbki metali" na działkach nr ewid. 1768/1, 1768/2, 1768/3, obręb 0001 Bobrowa, gmina Żyraków, województwo podkarpackie.

Obwieszczenie 01.09.2020

2020-09-07

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji

na wykonanie nowego obiektu budowlanego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Komunikat w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego

2020-08-28

Komunikat w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego

Obwieszczenie z dnia 27.08.2020

2020-08-27

Obwieszczenie

"Budowa dróg na terenie byłego poligonu wraz z siecią wodociągową, kanalizacją deszczową, sanitarną, kanałem teletechnicznym oraz oświetleniem".

Obwieszczenie z dnia 18.08.2020

2020-08-19

Obwieszczenie

wydano odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Instalacja dopowierzchniowej obróbki metali"...

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:6487