Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obwieszczenie z dnia 25.11.2020

2020-11-25

Obwieszczenie

"Wydano decyzję z dnia 25.11.2020 r.  o umorzeniu postępowania w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i eksploatacja Zakładu przeróbczego kruszywa..."

Obwieszczenie z dnia 20.11.2020

2020-11-20

Obwieszczenie

"Budowa dróg na terenie byłego poligonu wraz z siecią wodociągową, kanalizacją..."

Obwieszczenie z dnia 26.10.2020

2020-11-13

Obwieszczenie

"Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 447/1, 453/1 454..."

Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego

2020-11-05

Informacja

Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Dębica - Żyraków..."

Sprawozdanie

2020-11-02

Sprawozdanie

z przeprowadzonych konsultacji Projektu Uchwały Rady Gminy Żyraków w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi..."

Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego

2020-10-29

Informacja

Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ...

Obwieszczenie - Ustalenie lokalizacji celu publicznego

2020-10-27

Obwieszczenie

Wójt Gminy Żyraków zawiadamia

że ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa przyłączy elektroenergetycznych "  na działkach ... .

Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego

2020-10-27

Informacja

Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ...

Obwieszczenie z dnia 26.10.2020

2020-10-26

Obwieszczenie

Budowa systemu fotowoltaicznego Bobrowa z elektrownią fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1,8 MW...

Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego

2020-10-16

Informacja

Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ...

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:7220