Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie z dnia 07.07.2020

2020-07-07

Obwieszczenie

"o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego..."

Obwieszczenie z dnia 02.07.2020

2020-07-02

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszarów: "Skarpa", "Przy drodze" i "Przy Wisłoce" w miejscowości Żyraków.

Obwieszczenie z dnia 02.07.2020

2020-07-02

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żyraków

Zaproszenie do złożenia oferty

2020-07-02

Zaproszenie do złożenia oferty

na realizację zadania:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków w roku 2020"

Obwieszczenie z dnia 25.06.2020

2020-06-30

Obwieszczenie

"Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r."

Obwieszczenie z dnia 09.06.2020

2020-06-09

OBWIESZCZENIE

"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,38 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Obwieszczenie z dnia 25.06.2020

2020-06-25

OBWIESZCZENIE

"Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 1K - Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno"

Oferta realizacja zadania publicznego

2020-06-18

Oferta realizacja zadania publicznego

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Obwieszczenie z dnia 18.03.2020

2020-06-18

OBWIESZCZENIE

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Dębica - Żyraków 13 - pole A"

Obwieszczenie z dnia 17.06.2020

2020-06-17

OBWIESZCZENIE

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie...

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:5532