Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obwieszczenie z dnia 18.02.2021

2021-02-18

Wójt Gminy Żyraków informuje zainteresowanych Mieszkańców, że w związku z podjęciem kroków w celu uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków, zainteresowani Mieszkańcy winni wypełnić formularze wniosku  i wraz z wymaganymi załącznikami doręczyć do Urzędu Gminy Żyraków pok. Nr 2 w terminie od 01.03.2021r.do 12.03.2021r.

      Formularz wniosku o uzyskanie dofinansowania dostępny będzie u sołtysów i na stronie internetowej gminy.

         Informacje dodatkowe są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy Żyraków od godz. 7⁰⁰-15⁰⁰ pok. Nr2, lub telefonicznie pod

Nr (14) 6807102

Wniosek z dnia 15.12.2020

2021-02-17

Obwieszczenie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

"Zarząd Zlewni w Jaśle - informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Sprawa RZ.ZUZ.2.4210.279m.2020.HK"

Obwieszczenie z dnia 10.02.2021

2021-02-10

Obwieszczenie

"Budowa drogi gminnej na terenie miejscowości Nagoszyn, Korzeniów i Bobrowa Wola..."

Obwieszczenie z dnia 27.01.2021

2021-02-10

Obwieszczenie

"Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060 w miejscowości Nagoszyn, Gmina Żyraków, powiat dębicki"

Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego

2021-02-03

Informacja

"w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Dębica - Żyraków 13 - pole A""

Obwieszczenie z dnia 28.01.2021

2021-02-03

Obwieszczenie

"Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030"

Obwieszczenie z dnia 26.01.2021

2021-01-28

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Wola Żyrakowska - Tomasz Szacik I" w granicach działek gruntowych nr ewid. 905, 906, 957, 926, 927/5 ..."

Obwieszczenie z dnia 19.01.2021

2021-01-20

Obwieszczenie

"o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszarów "Skarpa", "Przy drodze" i "Przy Wisłoce" w miejscowości Żyraków"

Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 19.01.2021

Obwieszczenie z dnia 19.01.2021

2021-01-20

Obwieszczenie

"o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żyraków"

Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 19.01.2021

Obwieszczenie z dnia 04.01.2021

2021-01-05

Obwieszczenie

"wydano decyzję z dnia 04.01.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa systemu fotowoltaicznego Bobrowa z elektrownią fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1,8 MW",
z instalacjami elektrycznymi wraz z kontenerową stacją TRAFO..."

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:8639