Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obwieszczenie IiGK.6720.1.2022

2022-05-17

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia VIII. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków

Obwieszczenie IiGK.6721.1.2022

2022-05-17

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków w miejscowości Wola Żyrakowska

Obwieszczenie z dnia 12-05-2022

2022-05-13

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Wydobywanie kopliny ze złoża kruszywa naturalnego Wola Żyrakowska V..."

Obwieszczenie IiGK.6733.7.2022

2022-05-10

Obwieszczenie

"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. Z o.o."

Obwieszczenie Wody Polskie

2022-05-06

Obwieszczenie

Dotyczy: "Budowa drogi gminnej w m. Bobrowa Wola Korzeniów, Nagoszyn wraz z infrastruturą techniczną"

Obwieszczenie IiGK.6220.2.2022

2022-05-04

Obwieszczenie

"wydano decyzję z dnia 02.05.2022 r. o umorzeniu postępowania w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..."

Wezwanie RZ.ZZŚ.2.435.64.2022JP

2022-05-04

Wezwanie

Państwowe Gospodarstwo Wodne

"do uzupełnienia wniosku w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny ..."

Obwieszczenie

2022-04-29

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa stacji bazowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową".

Obwieszczenie IiGK.6220.4.2022

2022-04-21

Obwieszczenie

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Straszęcinie..."

Ogłoszenie GN.6821.25.2021.WM z dnia 12.04.2022

2022-04-14

Ogłoszenie

Starosta Dębicki

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dniem 14.04.2022 r. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gm. Żyraków obręb Wola Żyrakowska...

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:15915