Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obwieszczenie Starosty Dębickiego

2021-07-15

Starosta Dębicki

zawiadamia 

ża na wniosek Wójta Gminy Żyraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie z dnia 07.07.2021

2021-07-07

Obwieszczenie

"Budowa farmy fotowoltaicznej do mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 743 w obrębie Góra Motyczna, gmina Żyraków"

Ogłoszenie z dnia 02-07-2021

2021-07-02

Burmistrz Miasta Dębica

zawiadaomia strony postępowania:

że wyznaczono Burmistrza Miasta Dębica do dalszego prowadzenia  sproawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w m. Bobrowa

Ogłoszenie z dnia 29.06.2021

2021-06-29

Ogłoszenie

o pierwszym otwartym konkursie ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 29 czerwca 2021 r.

Informacja z dnia 21.06.2021

2021-06-28

Informacja

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych...

Zawiadomienie z dnia 18.06.2021

2021-06-22

Zawiadomienie

"o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer.."

Obwieszczenie z dnia 18.06.2021

2021-06-21

Obwieszczenie

"Budowa instalacji do przerobu kopaliny w obrębie obszaru i terenu górniczego Straszęcin - Getryki obejmującego część działek o nr 739/12 i 739/16 w m. Straszęcin..."

Obwieszczenie z dnia 17.06.2021

2021-06-17

Obwieszczenie

"Budowa urządzenia fotowoltaicznego o mocy do 1MW - elektrownia fotowoltaiczna Straszęcin 1"

Zawiadomienie z dnia 11.06.2021

2021-06-11

Zawiadomienie

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - gr. pow. - Zdziarzec w km 7+747 - 10 + 342 w miejscowości Wiewiórka i Róża"

Obwieszczenie z dnia 09.06.2021

2021-06-09

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego 906, 957, 926..."

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:11321