Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie - Wody Polskie 19.05.2020

2020-05-19

Obwieszczenie

Podaje się do publicznej wiadomości
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle
"wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki..."

Obwieszczenie z dnia 14.05.2020

2020-05-14

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża Dębica - Żyraków 18 w granicach działek gruntowych nr ew. 569 obręb Bobrowa..."

Obwieszczenie z dnia 12.05.2020

2020-05-13

Obwieszczenie

"w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali magazynowej o część magazynową i ekspedycyjną oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Straszęcinie na działkach nr ew. 696/105..."

Obwieszczenie z dnia 11.05.2020

2020-05-12

Obwieszczenie

"w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Dębica - Żyraków 16" ..."

Obwieszczenie Wojewody z dnia 11.05.2020

2020-05-11

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 11 maja 2020 r.

o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia
wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego,
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie z dnia 11.05.2020

2020-05-11

Obwieszczenie

"Budowa wiaty, utwardzonego placu manewrowego, sieci i instalacji kanalizacji deszczowej na dz. ne ewid. 711/18..."

Obwieszczenie - Wody Polskie 21.04.2020

2020-04-28

Obwieszczenie

Podaje się do publicznej wiadomości
że Dyrektor Zarzadu Zlewni Wód Polskich w Jaśle
na wniosek Gminy Żyraków
wszczął postępowanie w sprawie:
"stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie..."

Obwieszczenie - Wody Polskie 20.04.2020

2020-04-28

Obwieszczenie

Podaje się do publicznej wiadomości
że Dyrektor Zarzadu Zlewni Wód Polskich w Jaśle
na wniosek Gminy Żyraków
wszczął postępowanie w sprawie:
"wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią..."

Obwieszczenie z dnia 27.04.2020

2020-04-27

Obwieszczenie

"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Obwieszczenie z dnia 23.04.2020

2020-04-23

Obwieszczenie

"Budowa wiaty, utwardzonego placu manewrowego, sieci i instalacji kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. 711/18 w Żyrakowie"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:6792