Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja meteo z dnia 24-01-2020

Informacja meteo

z dnia: 24-01-2020

24 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 24-01-2020

Zarzadzenie 4/2020

Zarządzenie 4/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie:

ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie i dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie.

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zarzadzenie 4/2020

Zapytanie ofertowe - pn. Wykonanie operatorów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Na zadanie: „Wykonanie operatorów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2020 roku."

22 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - pn. Wykonanie operatorów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2020 roku

Informacja meteo z dnia 21-01-2020

Informacja meteo

z dnia: 22-01-2020

22 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 21-01-2020

Obwieszczenie z dnia 13.01.2020

Obwieszczenie

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią sieci wodociągowej w miejscowościach Góra Motyczna i Żyraków"

20 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 13.01.2020

Powiadomienie

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

20 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Powiadomienie

Obwieszczenie z dnia 17.01.2020

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żyraków informuje zainteresowanych Mieszkańców, że w związku z podjęciem kroków w celu uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków, zainteresowani Mieszkańcy winni wypełnić formularze wniosku  i wraz z wymaganymi załącznikami doręczyć do Urzędu Gminy Żyraków pok. Nr 2 w terminie od 01.02.2020r.do 14. 02.2020r.

 Formularz wniosku o uzyskanie dofinansowania dostępny będzie u sołtysów i na stronie internetowej gminy.

Informacje dodatkowe są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy Żyraków od godz. 7⁰⁰-15⁰⁰ pok. Nr2, lub telefonicznie pod Nr(14)6807102.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub wymiany elewacji budynków oraz wymiany elementów innych obiektów budowlanych na terenie gminy Żyraków (wersja edytowalna) (plik doc)

Wójt Gminy Żyraków
(-) Marek Rączka

20 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 17.01.2020

Obwieszczenie z dnia 20.01.2020

Obwieszczenie

"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,38 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki i nr ew. 817 w m. Korzeniów, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie"

20 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 20.01.2020

Protokół Nr XII/2019

17 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Protokół Nr XII/2019

Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żyraków na lata 2020-2023

Zapytanie ofertowe

Na zadanie: „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żyraków na lata 2020-2023”.

17 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żyraków na lata 2020-2023