Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu
02 września 2022 roku (piątek) o godz. 9.00  w  Centrum Kultury
i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków - dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2022/2023 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Mokre.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Zasów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Żyraków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/343/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 roku
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/342/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 roku
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację inwestycji powiatowych.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego
 28. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami Gminy Żyraków na lata 2020-2023 za okres 2020-2021.
 29. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 30. Wolne wnioski i zapytania.
 31. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

25 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Zarządzenie 68/2022

Zarządzenie Nr AO.0050.68.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 sierpnia 2022r.

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Reguła, Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie.

25 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 68/2022

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w  świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o zabytkach kultury z terenu Gminy.
 3. Analiza systemu dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (w tym dzieci niepełnosprawnych)
 4. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy, w tym projektów uchwał :

     1) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków,

     2) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków - dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia,

     3) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2022/2023 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci
i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych 

 1. Sprawy bieżące
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

Podstawą prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559)

25 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Informacja meteo z dnia 25-08-2022

Ostrzeżenie meteo

z dnia 25-08-2022

25 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 25-08-2022

Informacja meteo z dnia 22-08-2022

Ostrzeżenie meteo

z dnia 22-08-2022

22 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 22-08-2022

Oferta realizacji zadania publicznego

Udział w ligowych rozgrywkach piłki nożnej

19 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego

Obwieszczenie 19-08-2022

Obwieszczenie

Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego w Woli Żyrakowskiej

19 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie 19-08-2022

Zarządzenie 72/2022

Zarządzenie AO.0050.72.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr AO.0050.71.2022 Wójta Gminy Żyraków z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego.

19 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 72/2022

Zarządzenie 71/2022

Zarządzenie AO.0050.71.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego.

19 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 71/2022

Zarządzenie 70/2022

Zarządzenie AO.0050.70.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego.

19 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 70/2022