Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie z dnia 17.07.2020

Obwieszczenie

"Zawiadomienie o zamiarze włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żyraków karty adresowej zabytku"

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 17.07.2020

Obwieszczenie z dnia 17.07.2020

Obwieszczenie

"Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żyraków kart adresowych zabytu"

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 17.07.2020

Zarządzenie 63/2020

Zarządzenie AO.0050.63.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 63/2020

O G Ł O S Z E N I E

Dofinansowanie fotowoltaiki z Programu "Mój Prąd"

16 lipca 2020
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Obwieszczenie z dnia 15.07.2020

Obwieszczenie

"Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060", w miejscowości Nagoszyn, gmina Żyraków, powiat dębicki."

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 15.07.2020

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 800  w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  2. Analiza struktur oświatowych, rozwój sportu szkolnego.
  3. Analiza systemu dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (w tym dzieci niepełnosprawnych).
  4. Analiza sprawozdania z programu ochrony nad zabytkami.
  5. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz ferii zimowych.
  6. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy, w tym: Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Obwieszczenie z dnia 14.07.2020

Obwieszczenie

"w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowego obiektu budowlanego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzegi Grabinka..."

14 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 14.07.2020

Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci

Zapytanie ofertowe

"Dowóz niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Gminie Żyraków do szkół i placówek specjalnych i integracyjnych w Dębicy"

13 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci

Obwieszczenie PKW

Obwieszczenie

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 30 czerwca 2020 r.

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie PKW

Obwieszczenie z dnia 10.07.2020

Obwieszczenie

"w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych spływających z terenu projektowanego zakładu na działkach o nr ewid. ..."

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 10.07.2020