Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 60/2020

Zarządzenie AO.0050.60.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: okresowego poweirzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie po upływie okresu dotychczasowego powierzenia.

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 60/2020

Zarządzenie 62/2020

Zarządzenie AO.0050.62.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 62/2020

Zarządzenie 56/2020

Zarządzenie AO.0050.56.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie: organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Żyraków

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 56/2020

Zarządzenie 57/2020

Zarządzenie AO.0050.57.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytów długoterminowych.

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 57/2020

Zarządzenie 58/2020

Zarządzenie AO.0050.58.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 58/2020

Zarządzenie 61/2020

Zarządzenie AO.0050.61.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 61/2020

Zarządzenie 64/2020

Zarządzenie AO.0050.64.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 64/2020

Zarządzenie 54/2020

Zarządzenie AO.0054.54.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08 czerwca 2020 r.

w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 54/2020

Protokół Nr XVI/2020

21 lipca 2020
Czytaj więcej o: Protokół Nr XVI/2020

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków na rzecz użytkownika wieczystego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków na rzecz użytkownika wieczystego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków na rzecz użytkownika wieczystego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 14. Roczne Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad zabytkami Gminy Żyraków na lata 2016-2019 za okres 2018-2019.
 16. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożeniem  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E