Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz nieruchomości 51/29 położonej w Straszęcinie przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości 51/29 położonej w Straszęcinie przeznaczonej do sprzedaży

4 listopada 2021
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości 51/29 położonej w Straszęcinie przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości położone w Bobrowej Woli przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Nieruchomości położone w Bobrowej Woli przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
- działka nr 1620/94 o powierzchni 0,0104 ha,
- działka nr 1620/95 o powierzchni 0,04 ha.

4 listopada 2021
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położone w Bobrowej Woli przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości położone w Nagoszynie przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Nieruchomości położone w Nagoszynie przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
- działka nr 1000/1 o powierzchni 0,0663 ha (IiGK.6840.10.12.2016),
- działka nr 1000/2 o powierzchni 0,0457 ha (IiGK.6840.10.15.2016),
- działka nr 4128/1 o powierzchni 0,0107 ha (IiGK.6840.10.1.2018),
- działka nr 4139/2 o powierzchni 0,0134 ha (IiGK.6840.10.2.2018),
- działki nr 4142 i 4143/1 o łącznej powierzchni 0,1286 ha (IiGK.6840.10.15.2016),
- działka nr 4183/1 o powierzchni 0,0060 ha (IiGK.6840.10.1.2019),
- działka nr 4226 o powierzchni 0,03 ha (IiGK.6840.10.1.2016).

 

 

4 listopada 2021
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położone w Nagoszynie przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Sprzedaż działki nr. ewid. 51/20 w Straszęcinie

4 listopada 2021
Czytaj więcej o: Sprzedaż działki nr. ewid. 51/20 w Straszęcinie

Sprzedaż działki nr. ewid. 51/28 w Straszęcinie

4 listopada 2021
Czytaj więcej o: Sprzedaż działki nr. ewid. 51/28 w Straszęcinie

Obwieszczenie z dnia 02.11.2021

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

"Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060..."

3 listopada 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 02.11.2021

Obwieszczenie z dnia 02.11.2021

Obwieszczenie

"Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "Straszęcin-Wisłoka" metodą odkrywkową na terenie części działki nr ewid. 696/94"

2 listopada 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 02.11.2021

Sprawozdanie

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi ... "

29 października 2021
Czytaj więcej o: Sprawozdanie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


Sołtys wsi Góra Motyczna zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2021 r. (niedziela) o godz. 11.45 w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej

Tematem zebrania będzie :

 1.  Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawach:
  1) sprzedaży działki nr 397/3 o pow. 0,01 ha
  2) sprzedaży działki nr 1818/5 o pow. 0,0725 ha
  3) sprzedaży działki nr 1040/3 o pow. 0,0116 ha
  4) ustanowienie służebności przejazdu
  i przechodu przez działkę ewid. 1040/4 do działki nr 1025/1
  5) sprzedaż części działki nr 1040/4.
 3. Sprawy bieżące wsi.
 4. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 12.00.

Sołtys wsi Góra Motyczna
Danuta Sujdak

29 października 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Zarządzenie 68/2021

Zarządzenie AO.0050.68.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.

27 października 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 68/2021