Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

Oddziaływanie na środowisko

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowiskoBaza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś) jest systemem teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Podstawę prawną dla funkcjonowania bazy danych ooś stanowi art. 128 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
Art. 128
1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą:
    1) informacje o:
      a) strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,
      b) ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
      c) ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
2) inne dane o dokumentacji sporządzanej w ramach postępowań, o których mowa w pkt 1.
2. Baza danych, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
Informacje zawarte w bazie danych ocen oddziaływania na środowisko pochodzą od organów, prowadzących postępowania w zakresie ooś.
 

Kliknij aby otworzyć bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko Gminy Żyraków

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:mgr inż. Bogdan Rodzon
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:5348