Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

Plan przestrzenny

MPZP Wola Żyrakowska

Legenda


 

VIII Zmiana studium - GEOTIFF

Legenda do VIII Zmiany studium


 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zawierzbie, Straszęcin
- mapa - Rozstrzygnięcie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zawierzbie, Straszęcin
- legenda - Rozstrzygnięcie


 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zawierzbie, Straszęcin - mapa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zawierzbie, Straszęcin - legenda


VI zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków - mapa

VI zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków - legenda


Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego "Straszęcin"

Legenda Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego "Straszęcin"

RYSUNEK ZMIANY PLANU


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszaru położonego w miejscowościach: Wiewiórka, Zasów, Mokre, Góra Motyczna, Nagoszyn.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków dla obszaru położonego w miejscowościach:
Wiewiórka, Zasów, Mokre, Góra Motyczna, Nagoszyn

Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część 1.

Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część 2.

Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część 3.

 


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻYRAKÓW

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
III zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Żyraków dla
obszaru położonego w miejscowościach:
Wiewiórka, Zasów, Mokre, Góra Motyczna

III. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków

 


Uchwała Nr VIII/86/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.

Uchwała Nr VIII/87/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków „Terenu dawnego poligonu wojskowego – Straszęcin”, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/291/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 26 listopada 2009 r.

Uchwała Nr VIII/88/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-07
Data publikacji:2019-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Zbigniew Chmiel
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:11959