Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

O G Ł O S Z E N I E

30 maja 2023

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 13.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium, z wykonania budżetu za 2022 rok.
  3. Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg i chodników.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-05-30
Data publikacji:2023-05-30
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:332