Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

O G Ł O S Z E N I E

20 września 2022

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku (wtorek) o godz. 9.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków.

  3. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.

  4. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.

  5. Przygotowanie do okresu zimowego i odśnieżania dróg gminnych
    i powiatowych.

  6. Sprawy bieżące.

  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Orłowski

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 ze zm.)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2022-09-20
Data publikacji:2022-09-20
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:415