Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja XI

Sesja XI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 grudnia 2019

Uchwały XI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 25 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XI/120/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie:

 • zmiany uchwały nr XVIII/130/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania u wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

Uchwała Nr XI/121/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie:

 • uchwały zmieniającą uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.

Uchwała Nr XI/122/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie:

 • uchylenia uchwały nr IX/91/19 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia form i zasad udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy w dojedzie do szkół ponadpodstawowych w przypadkach, w których ustawa nie nakłada na gminę takiego obowiązku.

Uchwała Nr XI/123/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola. 

 Uchwała Nr XI/124/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola. 

  Uchwała Nr XI/125/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie:

 • zmiany Uchwały XXIV/245/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.

  Uchwała Nr XI/126/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie:

 • uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

   Uchwała Nr XI/127/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie:

 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy

    Uchwała Nr XI/128/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie:

 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego po za rok budżetowy

     Uchwała Nr XI/129/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie:

 • ustalenia średniej ceny skupu żyra przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żyraków na 2020 rok.

     Uchwała Nr XI/130/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie:

 • zmiany określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

     Uchwała Nr XI/131/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-12-02
Data publikacji:2019-12-02
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:1855