Zebrania wiejskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zebrania wiejskie:

Zebranie wiejskie - Zawierzbie

2019-12-12

OGŁOSZENIE

Sołtys wsi Zawierzbie zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 18.00 w domu weselnym Pana K. Wiśniowskiego.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2.  Informacja na temat realizacji bieżących inwestycji na terenie Zawierzbia.
 3. Plany inwestycyjne na 2020 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 18.15.

Sołtys wsi Zawierzbie
Jerzy Czerepak

OGŁOSZENIE

2019-12-09

Sołtys wsi Straszęcin zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu  15 grudnia 2019 r. (niedziela) o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Straszęcinie.

Tematem zebrania będzie :

 1.  Otwarcie zebrania.
 2.  Wyrażenie opinii w sprawie uznania gruntów za mienie gromadzkie. 
 3.  Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego. 
 4. Wyrażenie opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego. 
 5.  Dyskusja.
 6. Wolne wnioski i zapytania
 7. Zakończenie zebrania

         

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym  dniu, w tym samym lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi Straszęcin

OGŁOSZENIE

2019-12-06

W dniu 8 grudnia 2019r (niedziela) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie wiejskie w Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej.

Temat spotkania:

-otwarcie

-sprawozdanie z wykonanych inwestycji

-sprawy bieżące i wolne wnioski

-zamknięcie zebrania

OGŁOSZENIE

2019-10-31

  Sołtys wsi Żyraków zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 1800 w Zespole Szkół w Żyrakowie.  

                         

  Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań 
 3. Sprzedaż gruntu Firmie EDO.
 4. Informacja o planowanej inwestycji budowy wieży komórkowej.
 5. Planowane inwestycje na 2020 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1815.

Sołtys  wsi  Żyraków

Łukasz Poproch

O G Ł O S Z E N I E

2019-12-04

Sołtys wsi Bobrowa Wola zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 9 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w   Świetlicy w Bobrowej Woli.

 Tematem zebrania będzie

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań za 2019 r. 
 3. Propozycja do budżetu sołectwa na 2020r.
 4. Wolne wnioski i zapytania.  
 5. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym lokalu o godz. 18:15.

 

Sołtys  wsi Bobrowa Wola

 Aneta Jaszcz

O G Ł O S Z E N I E

2019-12-04

Sołtys wsi Bobrowa zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu  10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku wielofunkcyjnym w Bobrowej.

Tematem zebrania będzie :

1.Otwarcie zebrania.

2. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży  nieruchomości należących do mienia komunalnego gminy Żyraków.

3. Sprawy różne.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 17:15.

Sołtys wsi Bobrowa

Zuzanna Janora

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie Zasów

2019-11-26

Sołtys wsi Zasów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 01 grudnia 2019 r. (niedziela) o godz. 16.00  w Remizie OSP w Zasowie (budynek wielofunkcyjny).

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wystąpienie Pana Wójta Gminy.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży części działki nr 457/8 (Park) stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie dzierżawy części działki nr 457/8 (Park) stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków.
 5. Wyrażenie opinii w sprawie dzierżawy działek nr 1841/1 i 1842/1 stanowiącej własność mienia komunalnego gminy Żyraków.
 6. Sprawa budowy chodnika przez wieś.
 7. Bieżące sprawy wsi.
 8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji,  zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 16.15.

Sołtys wsi Zasów
Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2019-06-21

OGŁOSZENIE

 

    Sołtys wsi Nagoszyn zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Nagoszynie.

 

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia działek.
 3. Przedstawienie planu pięcioletniego zadań inwestycyjnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie regulacji mienia wiejskiego.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym dniu, w tym samym lokalu o godz. 18:15.

 

Sołtys wsi Nagoszyn

Stefania Grzyb

O G Ł O S Z E N I E

2019-03-01

OGŁOSZENIE

Sołtys wsi Wola Żyrakowska zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 14:00 w CKiP w Woli Żyrakowskiej.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Wybór przedstawiciela do Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie.
 3. Przedstawienie planów inwestycyjnych na najbliższy rok.
 4. Wyrażenie opinii na temat przedłużenia umowy dzierżawy dot. Dąbrów.
 5. Wolne wnioski i zapytanie.
 6. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 14:15.

Sołtys wsi Wola Żyrakowska
Aneta Niedzielska

 

O G Ł O S Z E N I E

2019-03-01

OGŁOSZENIE

Sołtys wsi Góra Motyczna zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 11:45 w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Wybór kandydata do Rady Społecznej GSPZOZ w Żyrakowie.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości należących do mienia komunalnego gminy Żyraków.
 4. Sprawy bieżące wsi.
 5. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 12:00.

Sołtys wsi Wola Żyrakowska
Danuta Sujdak

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:1251