Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie - Wody Polskie 21.04.2020

2020-04-28

Obwieszczenie

Podaje się do publicznej wiadomości
że Dyrektor Zarzadu Zlewni Wód Polskich w Jaśle
na wniosek Gminy Żyraków
wszczął postępowanie w sprawie:
"stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie..."

Obwieszczenie - Wody Polskie 20.04.2020

2020-04-28

Obwieszczenie

Podaje się do publicznej wiadomości
że Dyrektor Zarzadu Zlewni Wód Polskich w Jaśle
na wniosek Gminy Żyraków
wszczął postępowanie w sprawie:
"wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią..."

Obwieszczenie z dnia 27.04.2020

2020-04-27

Obwieszczenie

"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Obwieszczenie z dnia 23.04.2020

2020-04-23

Obwieszczenie

"Budowa wiaty, utwardzonego placu manewrowego, sieci i instalacji kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. 711/18 w Żyrakowie"

Obwieszczenie z dnia 08.04.2020

2020-04-09

Obwieszczenie

"Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 1K - Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno"

INFORMACJA

2020-04-03

Informuję,

ze zgodnie z art. 31zza ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

 

  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie

2020-04-02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoproawnego 

Zwiadomienie o wszczęciu postępowania

2020-04-02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwesycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ... "

Zawiadomienie - budowa farmy fotowoltaicznej

2020-04-01

Zawiadomienie

Zawiadamia się strony postępowania iż w publicznie dostepnym wykazie danych umieszczona została informacja dotycząca przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 KW ..."

Decyzja z dnia 18.03.2020

2020-03-23

Decyzja

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:6917