Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie z dnia 03.08.2020

2020-08-10

Obwieszczenie

"w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowego obiektu budowlanego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Grabinka ..."

Obwieszczenie z dnia 05.08.2020

2020-08-05

Obwieszczenie

"Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza socjalnego, wybudowanego garażu wraz z instalacjami..."

Obwieszczenie z dnia 30.07.2020

2020-07-31

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 30 lipca 2020 r.

Zawiadomienie z dnia 31.07.2020

2020-07-31

Zawiadomienie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża Dębica - Żyraków 18 w granicach działek gruntowych nr ew. 569 obręb Bobrowa, 847/1, 87/2...."

Obwieszczenie z dnia 24.07.2020

2020-07-28

Obwieszczenie

"Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 1K - Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno"

Decyzja

2020-07-28

Decyzja

Powiatowego Starostwa w Dębicy

Informacja - Państwowe Gospodarstwo Wodne

2020-07-28

Informacja

Podaje się do publicznej wiadomości

że Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle

wszczął postępowanie

w  sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią da zadania "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 419/15...

Obwieszczenie z dnia 22-07-2020

2020-07-22

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Żyrakowie że Wójt Gminy Żyraków odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa telekomunikacyjnego obiektu ... w Woli Żyrakowskiej dla T-mobile Polska S.A.

Obwieszczenie z dnia 17.07.2020

2020-07-17

Obwieszczenie

"Zawiadomienie o zamiarze włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żyraków karty adresowej zabytku"

Obwieszczenie z dnia 17.07.2020

2020-07-17

Obwieszczenie

"Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żyraków kart adresowych zabytu"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:6829