Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obwieszczenie z dnia 10.05.2021

2021-05-17

Obwieszczenie

"w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku "Skodzierska" w km 9+130 w obszarze działki o nr 1771..."

Obwieszczenie z dnia 10.05.2021

2021-05-10

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Wola Żyrakowska - Tomasz Szacik I"

Obwieszczenie z dnia 04.05.2021

2021-05-07

Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej" w ramach zadania: "Budowa dróg na terenie byłego poligonu..."

Zawiadomienie z dnia 04-05-2021

2021-05-05

Obwieszczenie

"Budowa urządzenia fotowoltaicznego o mocy do 1MW - elektrownia fotowoltaiczna Straszęcin 1..."

Zawiadomienie z dnia 28.04.2021

2021-05-05

Obwieszczenie

w sprawie wniosku złożonego przez pełnomocnika...

Obwieszczenie z dnia 28.04.2020

2021-04-30

Obwieszczenie

w sprawie drugiej licytacji nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1444/22 o pow. 3800 m2 położonej w msc. Żyraków...

Obwieszczenie z dnia 27.04.2021

2021-04-27

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru "Park przemysłowy - Straszęcin"

Obwieszczenie z dnia 26.04.2020

2021-04-30

Obwieszczenie

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie zabudowy rowu melioracyjnego nr-1 kolektorem o średnicy 0,8 m...

Obwieszczenie z dnia 21.04.2021

2021-04-21

Obwieszczenie

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej oraz usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód odpadowych lub roztopowych projektowanym wylotem do cieku wodnego zlokalizowanego na działce nr 476/6 obręb 0007 Straszęcin gm. Żyraków.

Obwieszczenie z dnia 25.03.2020

2021-03-26

Obwieszczenie

"Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060" w miejscowości Nagoszyn, gmina Żyraków, powiat dębicki"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:10530