Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie RDOŚ

2019-12-12

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie 03-02-2019

2019-12-03

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Żyrakowie stosownie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadmia, że: 

Wójt Gminy Żyraków decyzją odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 56258". na działce nr ewid. gr 513 w WOli Żyrakowskiej dla T-Mobile Polska S.A.

OGŁOSZENIE

2019-12-02

     Sołtys wsi Korzeniów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 6 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 18:00 w Remizie OSP w Korzeniowie.

Tematem zebrania będzie :

 1.  Otwarcie zebrania i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2.  Sprawozdanie z realizacji zadań za 2019 r. 
 3.  Propozycja do budżetu sołectwa na 2020r.
 4.  Wolne wnioski i zapytania.
 5.  Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 18:15.

Sołtys wsi  Korzeniów

Agnieszka Leska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2019-11-28

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

za mienie gromadzkie nieruchomości:

"I. Położonej w obrębie 0006 Nagoszyn gmina Żyraków..."

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-26

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00  w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.  

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Kultura i instytucje kultury analiza wydatków CKiP oraz GBP na 2020 r.- cd. 
 3. Opracowanie planu pracy na 2020r.
 4. Sprawozdanie z działalności komisji za 2019r.
 5. Sprawy bieżące, w tym analiza materiałów o charakterze informacyjnym, związanych ze stosowaniem szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. 
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.               

Przewodniczący Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

 

Obwieszczenie z dnia 19.11.2019

2019-11-19

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Dębica-Żyraków" 16"

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-11-19

WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Bobrowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-11-19

WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Zasów

Obwieszczenie z dnia 08.11.2019

2019-11-08

Obwieszczenie

"rozbiórka odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN..."

Obwieszczenie z dnia 06.11.2019

2019-11-06

Obwieszczenie

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej instalacją elektryczną..."

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:6795