Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie z dnia 13.01.2020

2020-01-20

Obwieszczenie

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią sieci wodociągowej w miejscowościach Góra Motyczna i Żyraków"

Obwieszczenie z dnia 17.01.2020

2020-01-20

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żyraków informuje zainteresowanych Mieszkańców, że w związku z podjęciem kroków w celu uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków, zainteresowani Mieszkańcy winni wypełnić formularze wniosku  i wraz z wymaganymi załącznikami doręczyć do Urzędu Gminy Żyraków pok. Nr 2 w terminie od 01.02.2020r.do 14. 02.2020r.

 Formularz wniosku o uzyskanie dofinansowania dostępny będzie u sołtysów i na stronie internetowej gminy.

Informacje dodatkowe są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy Żyraków od godz. 7⁰⁰-15⁰⁰ pok. Nr2, lub telefonicznie pod Nr(14)6807102.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub wymiany elewacji budynków oraz wymiany elementów innych obiektów budowlanych na terenie gminy Żyraków (wersja edytowalna) (plik doc)

Wójt Gminy Żyraków
(-) Marek Rączka

Obwieszczenie z dnia 20.01.2020

2020-01-20

Obwieszczenie

"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,38 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki i nr ew. 817 w m. Korzeniów, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie"

Obwieszczenie z dnia 13.01.2020

2020-01-13

Obwieszczenie

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej instalacją elektryczną oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Góra Motyczna i Żyraków"

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2020-01-09

Informacja

"w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią..."

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2019-12-27

Informacja

w sprawie: wydania pozwolenia wodnpoprawnego na lokalizacje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w m. Zawirzbie. 

Komunikat 3.2019

2019-12-18

Komunikat

w sprawie poinformowania PINB w Dębicy o przeprowadzonych okresowych kontrolach przed zimą...

Komunikat 2.2019

2019-12-18

Komunikat

o obowiązku usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych obiektów budowlanych...

Komunikat 1.2019

2019-12-18

Komunikat

w sprawie sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominkowych...

Obwieszczenie 16.12.2019

2019-12-16

Obwieszczenie

"Zakład przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych" na działce nr ew. 696/42 obręb 0007 Straszęcin...

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:6793