Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja XII

Sesja XII

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2020

Uchwały XII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XII/132/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy

Uchwała Nr XII/133/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XII/134/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XII/135/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 r.

 Uchwała Nr XII/136/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 r.

  Uchwała Nr XII/137/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 r.

  Uchwała Nr XII/138/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 r.

   Uchwała Nr XII/139/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2020 rok.

    Uchwała Nr XII/140/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2020 rok

     Uchwała Nr XII/141/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2019/2020

     Uchwała Nr XII/142/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • wyrażenia opinii dotyczącej zakupu  urządzenia do masażu pneumatycznego do gabinetów rehabilitacyjnych

     Uchwała Nr XII/143/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

      Uchwała Nr XII/144/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żyraków

     Uchwała Nr XII/145/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     Uchwała Nr XII/146/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • wydzierżawiania nieruchomości położonej w Zasowie, należącej do Gminy Żyraków 

     Uchwała Nr XII/147/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa

     Uchwała Nr XII/148/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa

     Uchwała Nr XII/152/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa

     Uchwała Nr XII/153/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn

     Uchwała Nr XII/154/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2020-01-13
Data publikacji:2020-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:716