Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

O G Ł O S Z E N I E

15 lutego 2019

O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:

  3. a) realizacji zadań za 2018 rok.
   b) zadania na 2019 rok.
   c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
   d) mapa zagrożeń.
  1. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.

  2. Informacja Komendanta OSP Gminy Żyraków:

  3. a) zagrożenia pożarowe.
   b) zagrożenia powodziowe.
   c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
 1. Sprawy bieżące.

 2. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie
Tadeusz Orłowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-15
Data publikacji:2019-02-15
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:537