O G Ł O S Z E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2019

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 16 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków.  
  3. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.
  4. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.
  5. Przygotowanie do okresu zimowego i odśnieżania dróg gminnych i powiatowych.
  6. Sprawy bieżące. 
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

  Tadeusz Orłowski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-09-10
Data publikacji:2019-09-10
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:206