Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2019

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu  20 maja 2019 roku (poniedziałek)
o godz. 1400 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Żyrakowie za 2018 rok. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia od dnia 1 września 2019 roku planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków oraz określenia granic obwodów tych szkół.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości i udziału  w  nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok”.
 12. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-05-13
Data publikacji:2019-05-13
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:74