Ogłoszenie - Komisja Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2019

O G Ł O S Z E N I E

 

         Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się
w dniu  20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w Centrum Kultury  i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady gminy:

  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2018 rok.
  2. w sprawie ustalenia od dnia 1 września 2019 roku planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków oraz określenia granic obwodów tych szkół.
  3. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
  4. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości i udziału w nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
  5. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
  6. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
  7. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
  8. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  9. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
  10. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok”.
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-05-13
Data publikacji:2019-05-13
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:529