Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 92/2019

Zarządzenie 92/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

4 września 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 92/2019

Zarządzenie 93/2019

Zarządzenie 93/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Morawczyńskiej, pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Korzeniowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Szkoły.

4 września 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 93/2019

Zarządzenie 90/2019

Zarządzenie 90/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 września 2019

w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.

4 września 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 90/2019

Zarządzenie 91/2019

Zarządzenie 91/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
pn.: "Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Promocji w m. Wola Żyrakowska"

3 września 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 91/2019

Zarządzenie 89/2019

Zarządzenie 89/2019

Wójt Gminy Żyraków

z dnia 29 sierpnia 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
pn.: "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w M. Straszęcin - etap I"

3 września 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 89/2019

Informacja meteo z dnia 03-09-2019

Informacja meteo

z dnia: 03-09-2019

3 września 2019
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 03-09-2019

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacja zadania publicznego

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnacji polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.

2 września 2019
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójt Gminy Żyraków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

2 września 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Informacja meteo z dnia 02-09-2019

Informacja meteo

z dnia: 02-09-2019

2 września 2019
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 02-09-2019

Zarządzenie 88/2019

Zarządzenie 88/2019

Wójt Gminy Żyraków

z dnia 26 sierpnia 2019

w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2019 roku.

ZARZĄDZENIE

30 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 88/2019