Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1530 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/105/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.12.2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków”.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2020/2021 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.
  4. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożeniem  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

           Maria Bodzioch

31 lipca 2020
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Zawiadomienie z dnia 31.07.2020

Zawiadomienie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża Dębica - Żyraków 18 w granicach działek gruntowych nr ew. 569 obręb Bobrowa, 847/1, 87/2...."

31 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie z dnia 31.07.2020

Zarządzenie 65/2020

Zarządzenie AO.0050.64.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa chodnika w m. Góra Motyczna"

30 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 65/2020

Informacja meteo z dnia 29-07-2020

Informacja meteo

z dnia: 29-07-2020

29 lipca 2020
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 29-07-2020

Obwieszczenie z dnia 24.07.2020

Obwieszczenie

"Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 1K - Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno"

28 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 24.07.2020

Decyzja

Decyzja

Powiatowego Starostwa w Dębicy

28 lipca 2020
Czytaj więcej o: Decyzja

Informacja - Państwowe Gospodarstwo Wodne

Informacja

Podaje się do publicznej wiadomości

że Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle

wszczął postępowanie

w  sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią da zadania "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 419/15...

28 lipca 2020
Czytaj więcej o: Informacja - Państwowe Gospodarstwo Wodne

Obwieszczenie z dnia 22-07-2020

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Żyrakowie że Wójt Gminy Żyraków odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa telekomunikacyjnego obiektu ... w Woli Żyrakowskiej dla T-mobile Polska S.A.

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 22-07-2020

Sprawozdanie Budżetowe - II kwartał 2020

Sprawozdania za II kwartał 2020

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie Budżetowe - II kwartał 2020

Radni Rady Gminy Żyraków - Rok 2019

Radni Rady Gminy Żyraków - Rok 2019

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Radni Rady Gminy Żyraków - Rok 2019