Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku (wtorek) o godz. 9.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków.

  3. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.

  4. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.

  5. Przygotowanie do okresu zimowego i odśnieżania dróg gminnych
    i powiatowych.

  6. Sprawy bieżące.

  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Orłowski

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 ze zm.)

20 września 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Obwieszczenie WOOŚ.420.2.5.2019.PW.156

Obwieszczenie

"Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060"

20 września 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie WOOŚ.420.2.5.2019.PW.156

Zarządzenie 77/2022

Zarządzenie AO.0050.77.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany  w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

19 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 77/2022

Zarządzenie 76/2022

Zarządzenie AO.0050.76.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

19 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 76/2022

Petycja z dnia 13-09-2022

Petycja

Petycja Wójta Gminy Solina z dnia 13 września 2022 r.

16 września 2022
Czytaj więcej o: Petycja z dnia 13-09-2022

Informacja RZ.ZUZ.2.4210.345.2022.BS

Informacja

"w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika ziemnego ..."

15 września 2022
Czytaj więcej o: Informacja RZ.ZUZ.2.4210.345.2022.BS

Informacja RZ.ZUZ.2.4210.326.2022.BS

Informacja

"w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych..."

15 września 2022
Czytaj więcej o: Informacja RZ.ZUZ.2.4210.326.2022.BS

Obwieszczenie IiGK.6733.30.2019

Obwieszczenie

"Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 56258"

15 września 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK.6733.30.2019

Sesja XXXVII

Uchwały XXXVII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 2 września 2022 r.

12 września 2022
Czytaj więcej o: Sesja XXXVII

Zarządzenie 79/2022

Zarządzenie AO.0050.79.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 wrzesień 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Wola Wielka, przeznaczonej do zbycia.

8 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 79/2022