Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sesja XVIII

Uchwały XVIII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XVI/105/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.12.2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków”.

Uchwała Nr XVIII/206/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie:

 • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2020/2021 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Sesja XVIII

Sesja XVII

Uchwały XVII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 27 lipca 2020 r.

Uchwała Nr XVII/192/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XVII/193/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XVII/194/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XVII/195/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

 Uchwała Nr XVII/196/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

  Uchwała Nr XVII/197/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XVI/105/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.12.2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków".

   Uchwała Nr XVII/198/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • przystąpienia do Projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

    Uchwała Nr XVII/199/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • przystąpienia do Projektu "Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

     Uchwała Nr XVII/200/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia.

      Uchwała Nr XVII/201/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin.

    Uchwała Nr XVII/202/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków na rzecz użytkownika wieczystego.

     Uchwała Nr XVII/203/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

      Uchwała Nr XVII/204/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Sesja XVII

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w miejscowości Straszęcin

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w miejscowości Bobrowa

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Oświadczenie - Wójt Gminy Żyraków

Oświadczenie - Wójt Gminy Żyraków

4 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Oświadczenie - Wójt Gminy Żyraków

Oświadczenia majątkowe - Pracownicy, dyrektorzy, kierownicy jednostek za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe - Pracownicy, dyrektorzy, kierownicy jednostek za 2019 rok

4 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe - Pracownicy, dyrektorzy, kierownicy jednostek za 2019 rok

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1530 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/105/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.12.2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2020/2021 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.
 4. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożeniem  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

3 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Informacja meteo z dnia 02-08-2020

Informacja meteo

z dnia: 02-08-2020

3 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 02-08-2020

Zarządzenie 62a/2020

Zarządzenie AO.0050.62a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

31 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 62a/2020

Obwieszczenie z dnia 30.07.2020

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 30 lipca 2020 r.

31 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 30.07.2020