Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 2/2020

Zarządzenie AO.0050.2.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie:

opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy w Żyrakowie na 2020 roku.

13 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 2/2020

Zarządzenie 1/2020

Zarządzenie AO.0050.1.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie:

opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Żyrakowie na 2020 roku.

13 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 1/2020

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2019.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

 

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:
  a) realizacji zadań za 2019 rok.
  b) zadania na 2020 rok.
  c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
  d) mapa zagrożeń.
 3. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.
 4. Informacja  Komendanta OSP Gminy Żyraków:
  a) zagrożenia pożarowe.
  b) zagrożenia powodziowe.
  c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
  d) analiza wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i urządzenia do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy ze względu na zagrożenia
 5. Sprawy bieżące.  
 6. Zamknięcie posiedzenia.

           

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

 

 

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Informacja meteo z dnia 12-02-2020

Informacja meteo

z dnia: 12-02-2020

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 12-02-2020

Ogłoszenie o konkursie - Dyrektor CKiP w Żyrakowie

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie - Dyrektor CKiP w Żyrakowie

Zarządzenie 11/2020

Zarządzenie AO.0050.11.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie:

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz ustalenia Regulaminu Konkursu.

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 11/2020

Obwieszczenie z dnia 12.02.2020

Obwieszczenie

"Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjnej Firmy VENTOR w Straszęcinie..."

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 12.02.2020

Obwieszczenie z dnia 12.02.2020

Obwieszczenie

"Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali magazynowej o część magazynową i ekspedycyjną oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Straszęcinie..."

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 12.02.2020

Posiedzenie Komisji - 18 luty 2020

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2019.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

10 lutego 2020
Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji - 18 luty 2020