Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Elektroniczne usługi wyborcze

Uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze: 

 

11 września 2019
Czytaj więcej o: Elektroniczne usługi wyborcze

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty
na realizację zadania:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków w roku 2019".

11 września 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Zarządzenie 96/2019

Zarządzenie 96/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Straszęcinie"

10 września 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 96/2019

Zarządzenie 95/2019

Zarządzenie 95/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce"

10 września 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 95/2019

Zarządzenie 94/2019

Zarządzenie 94/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS Żyraków"

10 września 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 94/2019

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 16 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków.  
 3. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.
 5. Przygotowanie do okresu zimowego i odśnieżania dróg gminnych i powiatowych.
 6. Sprawy bieżące. 
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

  Tadeusz Orłowski

 

10 września 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  16 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 8.00 w   świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13. 

 

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
 3. Analiza wskaźnika zadłużenia gminy .
 4. Analiza stawek podatkowych. 
 5. Sprawy bieżące. 
 6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji
Tomasz Duma

10 września 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Poprawa infrastruktury wodociągowej w m. Nagoszyn

Ogłoszenie o zamówieniu

Poprawa infrastruktury wodociągowej w m. Nagoszyn

Do pobrania:

10 września 2019
Czytaj więcej o: Poprawa infrastruktury wodociągowej w m. Nagoszyn

Wywóz odpadów i nieczystości

Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

Wykaz przedsiębiorców posiadających pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Żyraków na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 1. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.,
  Paszczyna 62 B, 39-207 Brzeźnica, pgo@pgo.net.pl
  rodzaj działalności: odbiór odpadów komunalnych
  data wygaśnięcia zezwolenia: 26.10.2019r.
 2. FIRMA USŁUGOWA Grzegorz Kuzara,
  Grabiny 47, 39-217 Grabiny
  rodzaj działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych  
  data wygaśnięcia zezwolenia: 24.11.2020r.
 3. Firma usługowo transportowa STANWUK Dariusz Zieliśki,
  ul. Sobocińskiego 10, 39-200 Dębica
  rodzaj działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  data wygaśnięcia 22.08.2029 r.

 

5 września 2019
Czytaj więcej o: Wywóz odpadów i nieczystości

Obwieszczenie z dnia 05.09.2019

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

5 września 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 05.09.2019