Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja meteo z dnia 26-03-2021

Informacja meteo

z dnia: 26-03-2021

26 marca 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 26-03-2021

Sprawozdanie o dostępności - GOPS

26 marca 2021
Czytaj więcej o: Sprawozdanie o dostępności - GOPS

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19-03-2021 r.

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

26 marca 2021
Czytaj więcej o: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19-03-2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

  Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek)  o godz.  14.30  w hali sportowej przy Zespole Szkół w Żyrakowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Debata na temat budowy sali gimnastycznej z zapleczem dla OSP i Stowarzyszeń we wsi Mokre.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do budowy sali gimnastycznej z zapleczem dla stowarzyszeń i OSP w Mokrem oraz zabezpieczenia w budżecie na 2022 rok środków finansowych na realizację tego zadania.
 4. Zamknięcie obrad.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

23 marca 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany - Nagoszyn 1789/1

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do zamiany w miejscowości Nagoszyn 1789/1

23 marca 2021
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany - Nagoszyn 1789/1

Obwieszczenie z dnia 18.03.2020

Obwieszczenie

"zostało wszczęte postępowanie na wniosek SIG Polska Portfolio 5 Sp. z o.o. ... w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego..."

23 marca 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 18.03.2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze - Referent

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent administracyjny

23 marca 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze - Referent

Zarządzenie 21/2021

Zarządzenie AO.0050.21.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Żyrakowie ograniczeń w wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

19 marca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 21/2021

O G Ł O S Z E N I E

  Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Żyrakowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „ Straszęcin” w Gminie Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru „ Park przemysłowy – Straszęcin”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 13. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności przypadających Gminie Żyraków.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

19 marca 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1000  (po zakończeniu sesji) w hali sportowej przy Zespole Szkół w Żyrakowie. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania z działalności CKiP za 2020 rok oraz planów pracy na 2021r.
 3. Analiza sprawozdania za 2020 rok ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i planu współpracy na rok 2021.
 4. Analiza sprawozdania Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o funkcjonowaniu za 2020 rok oraz planowanych działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
 5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żyraków na lata 2021-2027
 • projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyraków na lata 2021-2025
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2020.
 1. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

16 marca 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E