Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E



Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.

 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2018.

 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.

 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie
Tomasz Duma

19 lutego 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E



Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na działalność OSP i LKS.

 3. Sprawy bieżące.

 4. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie
Zbigniew Waśko

18 lutego 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E



Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:

  3. a) realizacji zadań za 2018 rok.
   b) zadania na 2019 rok.
   c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
   d) mapa zagrożeń.
  1. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.

  2. Informacja Komendanta OSP Gminy Żyraków:

  3. a) zagrożenia pożarowe.
   b) zagrożenia powodziowe.
   c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
 1. Sprawy bieżące.

 2. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie
Tadeusz Orłowski

15 lutego 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków

Ogłoszenie o zamówieniu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków

 

13 lutego 2019
Czytaj więcej o: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków

Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Promocji w m. Wola Żyrakowska.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Promocji w m. Wola Żyrakowska.

 

12 lutego 2019
Czytaj więcej o: Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Promocji w m. Wola Żyrakowska.

Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Żyrakowie

Zawiadomienie o wyborze oferty

na: "Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Żyrakowie "

 

11 lutego 2019
Czytaj więcej o: Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Żyrakowie

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I

 

 

6 lutego 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska
6 lutego 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska

Protokół Nr III/2018

 

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr III/2018

Zarządzenie 14a/2019

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 14a/2019

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 14a/2019