Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I

 

 

6 lutego 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska
6 lutego 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska

Protokół Nr III/2018

 

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr III/2018

Zarządzenie 14a/2019

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 14a/2019

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 14a/2019

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 4 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 08:00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 2. Podjęcie uchwał w sprawach

  a. uchylenia Uchwały nr LVIII/481/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  b. zmiany uchwały nr XVI/105/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków"
  c. nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  d. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Zasów
  e. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wola Wielka
  f. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin
  g. wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków
  h. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn
  i. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  j. udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków 77z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  k. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Skarbu Państwa ? Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
  l. nadania nazwy placowi na terenie miejscowości Wiewiórka
  m. nadanie nazwy rondu na terenie miejscowości Straszęcin
  n. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  o. wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  p. zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
  q. zmiany uchwały nr III/13/14 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch


1 lutego 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Zarządzenie 12/2019

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 12/2019

 

1 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 12/2019

Zarządzenie 9/2019

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 9/2019

1 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 9/2019

Zarządzenie 11/2019

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 11/2019

28 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 11/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

na: "Budowę chodnika w m. Góra Motyczna w km 0+758 - 1+015"
25 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze oferty

Zarządzenie 10/2019

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 10/2019

 

25 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 10/2019