Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja meteo z dnia 08-12-2021

Informacja meteo

z dnia: 08-12-2021

8 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 08-12-2021

Zarządzenie 93/2021

Zarządzenie AO.0050.93.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Żyraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

7 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 93/2021

Zarządzenie 87/2021

Zarządzenie AO.0050.87.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.

7 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 87/2021

Zarządzenie 91/2021

Zarządzenie AO.0050.91.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin

7 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 91/2021

Informacja meteo z dnia 07-12-2021

Informacja meteo

z dnia: 07-12-2021

7 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 07-12-2021

Sesja XXXI

Uchwały XXXI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 25 listopada 2021 r.

6 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Sesja XXXI

Informacja meteo z dnia 06-12-2021

Informacja meteo

z dnia: 06-12-2021

6 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 06-12-2021

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  9 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r.
 4. Kontrola wydatków i remontów dróg gminnych za trzy kwartały 2021r.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 800 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.  

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza działalności szkół, przedszkoli, żłobka w roku szkolnym 2020/2021, przygotowanie do nowego roku szkolnego - zagrożenia w szkołach.
 3. Opracowanie planu pracy na 2022 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności komisji za 2021 r.
 5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy: projekt uchwały
  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Informacja meteo z dnia 03-12-2021

Informacja meteo

z dnia: 03-12-2021

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 03-12-2021