O G Ł O S Z E N I E

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2020

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków na rzecz użytkownika wieczystego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków na rzecz użytkownika wieczystego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków na rzecz użytkownika wieczystego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 14. Roczne Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad zabytkami Gminy Żyraków na lata 2016-2019 za okres 2018-2019.
 16. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożeniem  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2020-07-17
Data publikacji:2020-07-17
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:371