Ewidencja ludności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2019

Kiedy musisz się zameldować

 • jeśli mieszkasz w konkretnym miejscu, pod oznaczonym adresem i chcesz tam mieszkać na stałe - musisz się tam zameldować na pobyt stały,
 • jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres Twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) - musisz się tam zameldować na pobyt czasowy,
 • musisz się zameldować najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
   

 

Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Jeśli jesteś obywatelem Polski i Twoje dziecko urodziło się w Polsce - kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje Twoje dziecko.
Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład wyjechałeś za granicę przez 1979 r.) to podczas meldowania urzędnik nada Ci jednocześnie numer PESEL.

 

Czy musisz to zrobić osobiście
Możesz się zameldować osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik.
Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - dokonują zameldowania w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).
 

Co musisz przygotować

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego - możesz go pobrać tu i wypełnić w domu. Formularz możesz otrzymać również w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz zwrócić się do urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować - przynieś dokument, który to potwierdzi. Takim dokumentem może być na przykład: umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
 • jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować - na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić Twój pobyt osoba, która dysponuje tytułem prawnym do lokalu
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu musisz przedstawić do wglądu w urzędzie.

Gdzie musisz zgłosić zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
W urzędzie gminy, na obszarze której będziesz teraz mieszkać.
Ile musisz zapłacić

 • usługa zameldowania jest bezpłatna,
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne,
 • opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł.


Jaki jest termin realizacji
Urzędnik zamelduje Cię od razu po otrzymaniu Twojego zgłoszenia. Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda Ci zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, musisz złożyć wniosek w tej sprawie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:mgr Lucyna Szymaszek
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:3108