Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sesja XXIX

Uchwały XXIX

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 15 lipca 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/301/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2021/2022 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.

Uchwała Nr XXIX/300/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia.

Uchwała Nr XXIX/299/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Żyraków do Ropczycko-Dębickiego Klastra Energii.

Uchwała Nr XXIX/298/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

Uchwała Nr XXIX/297/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 r. NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
21 lipca 2021
Czytaj więcej o: Sesja XXIX

Sprawozdania Budżetowe - II kwartał 2021

Sprawozdania Budżetowe - II kwartał 2021

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Sprawozdania Budżetowe - II kwartał 2021

Zarządzenie 47/2021

Zarządzenie AO.0050.47.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 47/2021

Zarządzenie 46/2021

Zarządzenie AO.0050.46.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 46/2021

Zarządzenie 45/2021

Zarządzenie AO.0050.45.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 45/2021

Zarządzenie 44/2021

Zarządzenie AO.0050.44.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 44/2021

Zarządzenie 43/2021

Zarządzenie AO.0050.43.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 43/2021

Zarządzenie 42/2021

Zarządzenie AO.0050.42.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 42/2021

OGŁOSZENIE

Sołtys wsi Nagoszyn zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 1700 w Domu Ludowym w Nagoszynie.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia działek mienia gminnego.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek będących w samoistnym posiadaniu gminy Żyraków.
 4. Informacja na temat remontów dróg: droga północna i droga Nagoszyn-Bobrowa Wola.
 5. Informacja na temat budowy sieci wodociągowej.
 6. Dokończenie budowy chodnika od szkoły w kierunku Nagoszyn Wola.
 7. Plany budowy chodnika od nr 1 w kierunku kościoła.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi  Nagoszyn

Stefania Grzyb

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 Sołtys wsi Bobrowa Wola zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu    26 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1800  w   Świetlicy w Bobrowej Woli.

 Tematem zebrania będzie :

 • Otwarcie zebrania.
 • Wyrażenie opinii w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek będących
  w samoistnym posiadaniu gminy Żyraków.
 • Informacja na temat inwestycji realizowanych w sołectwie Bobrowa Wola.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym lokalu o godz. 1815.

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE