Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 85/2020

Zarządzenie AO.0050.85.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Żyrakowie ograniczeń w wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

22 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 85/2020

Sprawozdanie Budżetowe - III kwartał 2020

Sprawozdania za III kwartał 2020

22 października 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie Budżetowe - III kwartał 2020

Zarządzenie 80/2020

Zarządzenie AO.0050.80.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

22 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 80/2020

Zarządzenie 75/2020

Zarządzenie AO.0050.75.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn "Budowa rodzinnego placu rekreacyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska"

22 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 75/2020

Zarządzenie 74/2020

Zarządzenie AO.0050.74.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106712R w km 0+000 - 0+368 w miejscowości Żyraków"

22 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 74/2020

Zarządzenie 71/2020

Zarządzenie AO.0050.71.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Żyraków warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny.

22 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 71/2020

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 28 października 2020 roku (środa) o godz. 8.00 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/181/20 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2020-2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/172/16 Rady Gminy Żyraków z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy w ramach pomocy de minimis.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 10. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

21 października 2020
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się ne terenie Gminy Żyraków.

20 października 2020
Czytaj więcej o: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa przebudowa Gminnej Infrastruktury Drogowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowa przebudowa Gminnej Infrastruktury Drogowej.

19 października 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa przebudowa Gminnej Infrastruktury Drogowej

Obwieszczenie z dnia 15.10.2020

Obwieszczenie

o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: "Telekomunikacyjny obiekt budowlany nr 56258"...

15 października 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 15.10.2020