Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 3/2021

Zarządzenie AO.0050.3.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

15 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 3/2021

Zarządzenie 2/2021

Zarządzenie AO.0050.2.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie: ustalenia na rok 2021 planu i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków.

15 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 2/2021

Zarządzenie 103/2020

Zarządzenie AO.0050.103.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

14 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 103/2020

Sprzedaż działki w Korzeniowie

Wójt Gminy Żyraków informuje, że ogłoszony został drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do mienia komunalnego
Gminy Żyraków.


Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Korzeniów, gmina Żyraków.
Numer ewidencyjny działki:  961/2 .
Powierzchnia:  0,2489 ha .
Przeznaczenie działki: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Cena wywoławcza: 85 000,00 zł netto, wadium: 8 000,00 zł.
Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
Termin przetargu: 18.02.2021 r. godz. 9:00 .
Miejsce przetargu: Urząd Gminy w Żyrakowie (39-204 Żyraków 137).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żyrakowie – tel.
146807101.

Link do działki na stronie Geoportalu Powiatu Dębickiego:
http://debica.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20dzialki%20numery_dzialek%20budynki%20EBU%20EBT%20S%20UB%20UC%20UE%20UG%20UK%20UN%20UT%20UW%20UI%20UX%20UZ%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7532234.439,5556770.156,7532419.849,5556868.008&markery=

12 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Sprzedaż działki w Korzeniowie

Sprzedaż działki w Nagoszynie

Sprzedaż działki w Nagoszynie

Wójt Gminy Żyraków informuje, że ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków. 
Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Nagoszyn, gmina Żyraków.


Numer ewidencyjny działki:  1783 .
Powierzchnia:  0,21 ha.
Przeznaczenie: działka zabudowana budynkiem po byłym przedszkolu Nagoszyn 16.
Cena wywoławcza: 250 000,00 zł netto, wadium: 25 000,00 zł.
Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
Termin przetargu: 18.02.2021 r. godz. 10:00 .
Miejsce przetargu: Urząd Gminy w Żyrakowie (39-204 Żyraków 137).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żyrakowie – tel. 146807101.

Link do działki na stronie Geoportalu Powiatu Dębickiego 

http://debica.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20dzialki%20numery_dzialek%20budynki%20EBU%20EBT%20adresy%20S%20tereny_zamkniete%20W%20osnowaP%20osnowaW%20&myqlayers=%20dzialki%20osnowaP%20osnowaW%20&bbox=7529911.388,5555475.245,7530070.364,5555567.743&markery=

12 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Sprzedaż działki w Nagoszynie

Zarządzenie 102/2020

Zarządzenie AO.0050.102.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

12 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 102/2020

O G Ł O S Z E N I E

  Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 800 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2021 rok
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej
  2. przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
  3. odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
  4. dyskusja
  5. wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
  6. głosowanie
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin.
 5. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie sesji.                                                                                  

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

12 stycznia 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Sesja XXII

Uchwały XXII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 23 Grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXII/242/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • wyznaczenia aglomeracji Wola Żyrakowska

 Uchwała Nr XXII/243/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • utworzenia Ośrodka Wsparcia Klubu „Senior+” w Gminie Żyraków i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żyrakowie

  Uchwała Nr XXII/244/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany uchwały nr XXXVII/310/17 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żyrakowie.

   Uchwała Nr XXII/245/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Żyraków.

    Uchwała Nr XXII/246/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

    Uchwała Nr XXII/247/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.

     Uchwała Nr XXII/248/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie na 2021 r.

      Uchwała Nr XXII/249/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie na 2021 r.

       Uchwała Nr XXII/250/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie na 2021 r.

        Uchwała Nr XXII/251/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie Rady Gminy w Żyrakowie na 2021 r.

         Uchwała Nr XXII/251/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 

11 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Sesja XXII

Protokół Nr XXII/2020

11 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Protokół Nr XXII/2020

Informacja meteo z dnia 05-01-2021

Informacja meteo

Komunikat dla RCB

z dnia: 05-01-2021

5 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 05-01-2021