Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie  projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały nr XVIII/130/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania u wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe   i godziny doraźnych zastępstw. 
  2. uchylenia uchwały nr IX/91/19 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia form i zasad udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy w dojedzie do szkół ponadpodstawowych w przypadkach, w których ustawa nie nakłada na gminę takiego obowiązku.
  3. zmieniającą uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.
  4. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.
  5. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola. 
  6. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola.  
  7. ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2020 rok.
  8. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  9. zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

        3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 rok.
 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 4. Sprawy bieżące. 
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Orłowski

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 7.00  w   Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji  na 2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 r.
 4. Sprawy bieżące. 
 5. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji 

Tomasz Duma

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Zarządzenie 111/2019

Zarządzenie 111/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2019

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie
za odpracowaniem

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 111/2019

O G Ł O S Z E N I E

 OGŁOSZENIE          Sołtys wsi Góra Motyczna zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 17 listopada 2019 r. (niedziela) o godz. 11:45 w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej 

 

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie zamiany części działki stanowiącej mienia komunalnego gminy Żyraków o nr ewid. 1040/2 z działką prywatną o nr ewid. 1030/1.  
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. uznania gruntów za mienie gromadzkie.   
 4. Sprawy bieżące wsi i plany inwestycyjne na 2020 r. 
 5. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1200.

Sołtys  wsi Góra Motyczna

 Danuta Sujdak

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Informacja meteo z dnia 12-11-2019

Informacja meteo

z dnia: 12-11-2019

12 listopada 2019
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 12-11-2019

Obwieszczenie z dnia 08.11.2019

Obwieszczenie

"rozbiórka odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN..."
8 listopada 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 08.11.2019

Sesja X

Uchwały X

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 30 października 2019 r.

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: Sesja X

Informacja meteo z dnia 07-11-2019

Informacja meteo

z dnia: 07-11-2019

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 07-11-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg Gminnych w m. Straszęcin - Etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa dróg Gminnych w m. Straszęcin - ETAP II

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg Gminnych w m. Straszęcin - Etap II