Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Znak sprawy: IiGK.271.13.2022

 Zimowe utrzymanie dróg  i chodników na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2022/2023

 

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP:

f11c8a1c-cd83-4791-9a49-f12a8418cfc3

30 września 2022
Czytaj więcej o: Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu dębickiego..

29 września 2022
Czytaj więcej o: Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy

Zarządzenie 85/2022

Zarządzenie AO.0050.85.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 wrzesień 2022 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących

wypłaty "dodatku dla podmiotów wrażliwych"

29 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 85/2022

Zarządzenie 84/2022

Zarządzenie AO.0050.84.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 wrzesień 2022 r.

w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku 

dla gospodarstw domowych

29 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 84/2022

Zarządzenie 83/2022

Zarządzenie AO.0050.83.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 wrzesień 2022 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie

do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku

dla gospodarstw domowych

29 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 83/2022

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

"Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych"

23 września 2022
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola GZGK (kontrola w terenie).
 3. Kontrola działalności hali sportowej w Żyrakowie za 2021 rok.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

23 września 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Obwieszczenie 22-09-2022

Obwieszczenie

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

22 września 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie 22-09-2022

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 10.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 3. Rozpatrzenie petycji Wójta Gminy Solina.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Elżbieta Drąg

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 ze zm.)

 

20 września 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.

 3. Analiza wskaźnika zadłużenia gminy.

 4. Analiza stawek podatkowych.

 5. Sprawy bieżące.

 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.).

20 września 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E