Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o unieważnieniu postępowania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Żyraków

Informacja o unieważnieniu postępowania

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków"

12 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu postępowania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Żyraków

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru

12 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku naboru

Obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Rzeszowie

12 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie RDOŚ

Zebranie wiejskie - Zawierzbie

OGŁOSZENIE

Sołtys wsi Zawierzbie zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 18.00 w domu weselnym Pana K. Wiśniowskiego.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2.  Informacja na temat realizacji bieżących inwestycji na terenie Zawierzbia.
 3. Plany inwestycyjne na 2020 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 18.15.

Sołtys wsi Zawierzbie
Jerzy Czerepak

12 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zebranie wiejskie - Zawierzbie

Posiedzenie Komisji - 16 grudnia 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji. 
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Elżbieta Drąg

 

 

11 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji - 16 grudnia 2019 r.

Wspólne posiedzenie komisji - 17 grudnia 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  2) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2019/2020
  3) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
  4) projektu budżetu Gminy Żyraków na 2020 rok
  5) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

 

11 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Wspólne posiedzenie komisji - 17 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Sołtys wsi Straszęcin zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu  15 grudnia 2019 r. (niedziela) o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Straszęcinie.

Tematem zebrania będzie :

 1.  Otwarcie zebrania.
 2.  Wyrażenie opinii w sprawie uznania gruntów za mienie gromadzkie. 
 3.  Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego. 
 4. Wyrażenie opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego. 
 5.  Dyskusja.
 6. Wolne wnioski i zapytania
 7. Zakończenie zebrania

         

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym  dniu, w tym samym lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi Straszęcin

9 grudnia 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych w 2020 roku

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę artykułów spożywczych dla Gminnego Żłobka w Żyrakowie
w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego

i zwrócenie uwagi na jednostki miary oraz opis produktu.

9 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych w 2020 roku

OGŁOSZENIE

W dniu 8 grudnia 2019r (niedziela) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie wiejskie w Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej.

Temat spotkania:

-otwarcie

-sprawozdanie z wykonanych inwestycji

-sprawy bieżące i wolne wnioski

-zamknięcie zebrania

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Petycja - z dnia 06.12.2019 r.

Petycja z dnia 06.12.2019 r.

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Petycja - z dnia 06.12.2019 r.